Tyflopedický kalendář — 1982

(Otázky defektologie 1981/82, str. 319—320)

 

1682

 • se narodil M. Saunderson, nevidomý profesor matematiky na Cambridgeské univerzitě, vykladač materialistického pojetí podstaty světa

1757

 • se narodil J. Gough, anglický nevidomý botanik a zoolog. Patří mezi řadu těch, kteří vytvořili návrh na reliéfní písmo pro nevidomé

1782

 • se narodil F. Fröbl, jehož systém dětských pracovních her byl tyflopedagogy přijat jako velmi vhodný pro rozvoj manuálních činností nevidomých

1807

 • v Praze vzniká první Ústav pro nevidomé v českých zemích
 • v Petrohradě (Leningrad, Sankt Peterburg) vzniká první Ústav pro nevidomé na ruském území
 • v Miláně vzniká první italský Ústav pro nevidomé
 • L. Baczko vydává svůj spis o výchově nevidomých, který byl ve své době jedním z mála děl tohoto druhu
 • zemřel H. Moyes, anglický nevidomý chemik a fyzik

1832

 • v Praze byl založen Klarův ústav pro zaměstnávání a opatrování nevidomých, který se po roku 1948 přeměnil na Učňovskou školu pro mládež s vadami zraku. V současné době je zde střední odborné učiliště
 • v New Yorku byl založen Ústav pro nevidomé
 • ve Filadelfii byl založen Ústav pro nevidomé
 • z původního azylu pro nevidomé v Bostonu se zřizuje Škola pro nevidomé a osamostatňuje se výchova hluchoslepých
 • se narodil francouzský nevidomý sochař Vidal
 • se narodil F. J. Campbell, americký nevidomý pokrokový hudebník, bojovník za práva černochů, pro které měl být popraven
 • zemřel J. Käferle, německý nevidomý vynálezce

1857

 • se narodil K. Nessy, český nevidomý hudební skladatel. Jeho dcera byla známou pěvkyní
 • zemřel J. Holman, nevidomý cestovatel
 • se narodil francouzský nevidomý kulturní činitel M. de la Sizeranne, který pro potřeby nevidomých vytvořil francouzský zkratkopis, založil slepeckou knihovnu, spolek nevidomých a několik časopisů vycházejících v brailleském písmu

1882

 • vyšel výnos rakouského Ministerstva kultu a vyučování, který zrovnoprávňuje učitele nevidomých s ostatními v oblasti práva na vzdělání
 • se narodil F. Bohuslav, český nevidomý básník
 • se narodil E. Wagner, druhý ředitel Klarova Ústavu pro nevidomé v Praze
 • v Moskvě byl založen Ústav pro nevidomé
 • Ch. Krohn předkládá IV. kongresu učitelů nevidomých ve Frankfurtu nad Mohanem první návrh německého zkratkopisu v brailleském písmu
 • A. Skrebickij vytváří ruskou brailleskou azbuku pro nevidomé
 • v Uhrách byla založena Zemská jednota pro péči o nevidomé se Spolkem na pomoc nevidomým
 • v Palestině vznikl Ústav pro nevidomé zvaný Etam
 • v Berlíně vychází Riemerova čítanka pro nevidomé tištěná hladkou reliéfní latinkou
 • ve Vídni vychází významný spis rakouského tyflopeda J. Libanského Výchova nevidomých dětí
 • ve Francii začíná vycházet odborný tyflopedický časopis Valentin Haüy

1907

 • proběhl XII. kongres učitelů nevidomých
 • rakouské Ministerstvo kultu a vyučování převzalo ústavy pro nevidomé pod svůj dozor, nemělo však jejich správu
 • O. Picht, konstruktér několika typů psacích strojů pro brailleské písmo, obdržel v Benátkách zlatou medaili. Jeden typ jeho stroje se používá dodnes
 • v Aténách byl založen Ústav pro nevidomé
 • se narodil J. Helletsgruber, rakouský nevidomý skladatel
 • zemřel É. Javal, profesor na Sorboně, který v pozdějším věku ztratil zrak. Ve svých dílech se zabývá problematikou slepoty
 • zemřel V. Ballu, který v roce 1876 vynalezl mezibodový tisk Brailleova písma pro nevidomé. Tohoto způsobu se užívá dodnes

1932

 • J. Zeman zakládá Společnost slepeckého musea. Muzeum však nebylo nikdy instalováno pro nedostatek prostorů. Za války byla podstatná část exponátů zničena a zbytek se později poztrácel. Pokus o založení slepeckého muzea (1947) se nezdařil
 • začíná vycházet časopis Zprávy, který vydává spolek Péče o slepé na Moravě
 • spolek německých nevidomých žijících v ČSR začíná v Ústí nad Labem vydávat časopis Zprávy svazu
 • byl založen Arabský svaz nevidomých
 • zemřel F. Hinze, vynálezce prvního stroje pro zhotovování matric v brailleském písmu, určených k rozmnožování tisků tzv. puncírkou, který byl technickým zvratem při zvyšování produkce tisků brailleským písmem
 • zemřel H. Pfeifer, německý nevidomý hudební skladatel
 • se narodil polský nevidomý spisovatel J. Szczygiel

1942

 • 1. ledna zemřel J. Ježek, světoznámý český těžce slabozraký hudební skladatel
 • zemřela M. Pokorná, vynikající česká nevidomá pěvkyně
 • zemřel ruský nevidomý spisovatel V. Rjazancev

1952

 • v Praze je otevřena Mateřská škola pro slabozraké
 • připojením vnitřně postižených k Ústřední jednotě invalidů vzniká Svaz československých invalidů
 • konaly se první lehkoatletické závody nevidomých žáků národních a středních škol v ČSR, které vznikly za spolupráce škol pro nevidomé v Brně a Praze
 • zemřel R. Vejmělek, ředitel Ústavu pro nevidomé v Brně
 • v Bussumu se konal světový internacionální kongres učitelů nevidomých
 • zemřel ruský nevidomý revolucionář, spisovatel a básník V. Jarošenko

1962

 • v Olomouci bylo zahájeno vysokoškolské studium speciální pedagogiky
 • v Levoči vzniká studio zvukové knihy pro nevidomé
 • na Slovensku začínají vycházet dva dětské časopisy Za svetlom a Naše ráno tištěné brailleským písmem a určené pro školní mládež
 • v SSSR začíná vycházet nový časopis pro nevidomé Prizyv, jehož předchůdce byl časopis Práce slepých, který vznikl v roce 1935
 • v Hannoveru se konal internacionální kongres učitelů nevidomých

1972

 • začíná vycházet časopis Junior, tištěný brailleským písmem, určený české nevidomé mládeži
 • zemřel český nevidomý hudební skladatel J. Toman
 • začíná vycházet časopis Revue evropských nevidomých
 • zemřel známý ruský nevidomý tyflopedagog S. V. Sverlov, vědecký pracovník Leningradského institutu pracovní expertízy
 • zemřel vynikající maďarský nevidomý klavírista I. Ungar.


Další><PředchozíTyflopedické kalendárium Apogeum