Tyflopedický kalendář — 1985

(Otázky defektologie 1984/85, str. 216—218)

 

35 n. l.

 • se narodil M. F. Quintilianus, významný římský pedagog, který doporučil nevidomým ke čtení ryté písmo

1260

 • vznik pařížského azylu pro nevidomé Quinze-vingts. Založil jej král Ludvík Pobožný pro třista oslepených křižáků. Oslepováni byli postupně po dvaceti mužích po patnáct dnů na příkaz bulharského cara

1410

 • se narodil německý nevidomý hudební skladatel a varhaník K. Paumann, který je pokládán za zakladatele německé varhanní hudby

1460

 • se narodil A. Schlick, německý nevidomý hudební skladatel

1485

 • zemřel renezanční filozof R. Agricola, který pravděpodobně jako první uvádí, že při ztrátě zraku se aktivizují ostatní slepcovy smysly

1510

 • se narodil A. Cabezon, španělský nevidomý hudební skladatel, patřící ke skupině tří nevidomých mistrů španělské renezance

1585

 • se narodil L. A. Grotto, italský nevidomý básník

1760

 • francouzský tiskař Frault údajně vytiskl pro nevidomou M. de Salignac knihu reliéfní latinkou
 • se narodil A. Weissenburg, první nevidomý žák německého tyflopeda Ch. Niessena

1785

 • francouzský tiskař Boucher sestrojil válcový lis pro tisk reliéfních knih Haüyovou latinkou

1810

 • se narodil J. Ohéral-Žalkovský, redaktor časopisu Moravie, ve kterém uveřejnil několik článků o Beitlově Ústavu pro nevidomé v Brně
 • v Berlíně vychází první kniha tištěná Kleinovou propichovanou latinkou
 • v Lipsku vychází první bibliografie nevidomých hudebníků od J. Ch. W. Kuhnaua
 • v Richmondu byl založen Ústav pro výchovu nevidomých
 • se narodil L. A. Frankl, rakouský spisovatel a zakladatel druhého vídeňského Ústavu pro výchovu nevidomých
 • se narodil významný rakouský tyflopedagog českého původu M. Pablasek

1835

 • J. R. Beitl zakládá v Brně soukromý Ústav pro výchovu a vzdělávání nevidomých
 • další ústavy pro nevidomé vznikají v Bernu a v Bruggách
 • abbé Carton a M. X. Lucas uveřejňují svá reliéfní písma pro nevidomé. Žádné z nich se však v praxi neuplatnilo
 • v Hamburku byla založena Vyšší hudební škola pro nevidomé

1860

 • se narodil A. Niemczyński, významný moravský tyfloped
 • zemřel P. A. Klar, významný český tyfloped
 • v Quèbeku byl založen Výchovně vzdělávací ústav pro nevidomé
 • v Americe bylo zavedeno brailleské písmo, které bylo krátce nato nahrazeno Newyorským systémem
 • v Berlíně vzniká Moonův spolek Péče o slepé

1885

 • v Amsterodamu se konal V. evropský kongres učitelů nevidomých
 • skupina učitelů pařížského Národního ústavu pro mladé slepce, připravila novelizaci Brailleovy hudební notace pro jednání VI. kongresu učitelů nevidomých
 • v Mackay byl založen Ústav pro výchovu a vzdělávání nevidomých
 • se narodil švýcarský nevidomý chemik M. Gugghenheim
 • se narodil H. Hanselmann, švýcarský defektolog, který ve svém obsáhlém spisu Uvedení do léčebné pedagogiky se široce zabývá psychologickými důsledky slepoty
 • zemřel vynikající španělský nevidomý kytarista B. Zapater
 • se narodil E. Malossi, hluchoslepý učitel dílenských prací v Ústavu pro nevidomé v Neapoli. Byl mimořádně zručným mechanikem

1910

 • v Praze byl založen Deylův ústav pro výchovu a vzdělávání českých nevidomých, který v roce 1950 zanikl. Z jeho hudebního oddělení vznikla Hudební škola, postupně SHŠI i Konzervatoř pro mládež s vadami zraku. Za tento kvalitativní vývoj vzdělávání nevidomých a slabozrakých hudebníků vděčíme J. Drtinovi
 • se narodil I. Tylňak, český nevidomý hudební skladatel a hudební pedagog
 • ve Vídni se konal XIII. evropský kongres učitelů nevidomých
 • zaniká francouzský odborný časopis Revue Typhlopedagogique
 • ve vídeňském Ústavu byla vytvořena významná učební pomůcka, tzv. počítací krabice, která se po úpravách používá dodnes
 • v Drážďanech se koná první Den nevidomých, který je pořádán členy sociálně demokratické strany
 • v Drážďanech začíná vycházet socialisticky zaměřený odborný časopis Die neue Zeit, vydávaný sociálně demokratickou skupinou tyflopedů
 • v Düren začíná vycházet týdeník v brailleském písmu Die Woche
 • rakouské Ministerstvo kultu a vyučování vydává výnos, kterým se upravuje vyučování nevidomých
 • se narodil Ch. Hedkvist, nevidomý pracovník švédského Svazu nevidomých a předseda Světové rady pro blaho slepců
 • zemřel L. L. Zamenhof, tvůrce esperanta, kterému se nevidomí zvláště věnovali

1935

 • v Praze se koná mezinárodní výstava slepeckých pomůcek. Organizátorem je J. Zeman, ústřední inspektor ministerstva školství
 • při brněnské odbočce Podpůrného spolku samostatných slepců vzniká ženský pěvecký sbor
 • koná se první sjezd učitelů nevidomých Rumunska
 • v Bulharsku byl založen pěvecký sbor nevidomých, který se v roce 1949 stává státním souborem
 • v SSSR začíná vycházet časopis Trud slepich
 • se narodil J. Gurbinda, španělský slabozraký hudebník

1945

 • v českých zemích byla obnovena činnost organizace učitelů nevidomých
 • časopis Úchylná mládež se mění na Paedologické rozhledy
 • začíná vycházet časopis Svět nevidomých
 • třída pro šetření zraku v Praze se rozšiřuje a vzniká Národní škola pro slabozraké
 • v posledních dnech války byla bombardováním zničena Slepecká knihovna v Praze
 • se narodil W. Tokoyoski, světoznámý japonský nevidomý houslista
 • se narodil H. Grünnert, německý nevidomý varhaník a hudební skladatel
 • se narodil J. Feliciano, americký nevidomý zpěvák a kytarista folkové hudby
 • zemřel významný německý tyfloped a vynálezce psacího stroje pro psaní brailleským písmem O. Picht
 • zemřel německý nevidomý hudební skladatel A. F. von Hessen

1955

 • v Levoči byla otevřena knihovna pro nevidomé
 • zemřel zakladatel a první ředitel Státního ústavu pro výchovu a vzdělávání nevidomých v Levoči A. Fryc
 • vznik Mezinárodního sdružení pro otázky čtení nevidomých
 • vznik Svazu rumunských nevidomých
 • začíná vycházet rumunský časopis Viaţa noua v brailleském písmu
 • vznik Národního svazu nevidomých Tuniska
 • v Moskvě byla otevřena ústřední knihovna pro nevidomé
 • vznik Svazu nevidomých Etiopie

1965

 • vznik tyflologické komise při Svazu invalidů v ČSR
 • vychází první česká učebnice počtů pro nevidomé, která je vybavena reliéfními obrázky
 • v Hamburku se koná XXV. kongres evropských učitelů nevidomých
 • zemřel P. Bentivoglio, italský nevidomý tyfloped a revolucionář
 • zemřel H. Riedrich, hluchoslepý organizátor péče o hluchoslepé v Německu
 • zemřel F. I. Šojev, ukrajinský nevidomý kulturní pracovník, redaktor slepeckých časopisů a spisovatel

1975

 • v Praze se konala první mezinárodní interpretační soutěž zrakově postižených hudebních umělců
 • zemřel K. Hájek, organizátor českého slepeckého hnutí a funkcionář Podpůrného spolku samostatných slepců
 • zemřel K. Hejda, český nevidomý hudební pedagog
 • zemřel český nevidomý hudební skladatel A. Perman
 • ke 150. výročí vzniku Brailleova písma vychází v Moskvě Krasnousova publikace Louis Braille
 • v Bělehradě se koná první světová konference nevidomých žen
 • v USA byl vydán výnos, podle kterého je umožněna nevidomým žákům docházka do školy ve svém bydlišti společně s vidomými žáky
 • zemřel A. Binar, německý nevidomý koncertní pěvec, který absolvoval Ústav pro nevidomé v Brně
 • zemřel Ch. Hedkvist, nevidomý pracovník švédského Svazu nevidomých a předseda Světové rady pro blaho slepců.


Další><PředchozíTyflopedické kalendárium Apogeum