Tyflopedický kalendář — 1986

(Otázky defektologie 1986/87, str. 201—203)

 

1511

 • se narodil J. Schegk, zrakově těžce postižený profesor univerzity v Tubingenu

1536

 • zemřel Erasmus Rotterdamský, učenec a humanista. Nevidomým doporučil číst ryté písmo

1661

 • v Palermu byla založena Akademie slepých hudebníků a básníků
 • se narodila E. Waldkirchová, kterou jako nevidomou vzdělával Bernoulli s pomocí reliéfní latinky vytvořené jejím otcem

1736

 • se narodil G. K. Pfeffel, německý nevidomý spisovatel

1786

 • V. Haüy dokončuje vývoj své reliéfní latinky
 • v Paříži vychází Haüyova Essai černotiskem i reliéfní latinkou
 • V. Haüy představuje své první nevidomé žáky francouzskému králi Ludvíku XVI.
 • zemřel anglický nevidomý hudební skladatel a královský kapelník J. Stanley

1811

 • v Dánsku vzniká společnost Řetěz, která založila Výchovně vzdělávací ústav pro nevidomé v Kodani
 • ve Vídni vychází první kniha pro nevidomé tištěná Kleinovým písmem
 • ve Švýcarsku byl založen první spolek pro podporu slepých

1836

 • americký tyfloped S. Howe přijímá k výchově hluchoslepou L. Bridgmannovou
 • v pařížském Národním ústavu pro mladé slepce se zavádí ladění klavírů jako povolání nevidomých
 • J. Alston upravuje Fryovo písmo pro nevidomé
 • v Londýně byla založena Společnost pro pěstování péče o slepé
 • se narodil V. Alexejevič, ruský nevidomý beletrista
 • zemřel maďarský nevidomý vynálezce stroje pro vrtání artéských studní G. Hertelendy

1881

 • zemřel český nevidomý hudebník J. Hrbek
 • berlínská firma Schotte začíná vyrábět kovové matrice k lisování papírových zeměpisných map pro nevidomé. Matrice navrhoval M. Kunz, známý tyflografik
 • v Sydney byl založen Výchovně vzdělávací ústav pro nevidomé
 • se narodil A. F. van Hessen, německý nevidomý hudební skladatel
 • se narodil R. Pfanstiehel, německý nevidomý hudebník. Proslul rovněž znalostí mimořádného množství cizích jazyků
 • se narodil G. Riemann, německý tyfloped. Zabýval se výchovou hluchoslepých
 • se narodil V. Eberhard, německý nevidomý vysokoškolský profesor matematiky
 • zemřel německý nevidomý intelektuál L. Lachmann, který jako první (1845) sestavil pro nevidomé německý zkratkopis

1886

 • V. Malý, učitel v Klarově Ústavu pro nevidomé sestrojil pražskou tabulku pro psaní brailleským písmem
 • se narodil R. Vejmělek, ředitel Ústavu pro nevidomé v Brně
 • se narodil O. Nepomucký, český nevidomý hudebník
 • v Paříži a Florencii vznikají slepecká muzea
 • nevidomý M. de la Sizeranne zakládá v Paříži knihovnu pro nevidomé v brailleském písmu
 • z popudu ruského tyflopeda Skrebického vydává v Petrohradě slečna Adlerová první ruskou brailleskou ruskou azbukou tištěnou knihu pro nevidomé
 • v Moskvě byl založen Ústav pro dospělé slepce
 • při známém Ústavu pro nevidomé v Bostonu byla založena mateřská škola
 • v Rakousko-Uhersku se zavádějí zkoušky pro vyučování nevidomých
 • zvláštní komise zpracovala návrh sjednocené brailleské hudební notace pro nevidomé
 • ruský tyfloped Aderkas zakládá v Petrohradě časopis pro nevidomé Ruský slepec
 • v Berlíně (předměstí Steglitz) byl založen Spolek samostatných slepců

1886

 • v Königsthalu a Kostromu byly založeny ústavy pro výchovu nevidomých
 • v Anglii začíná vycházet časopis pro nevidomé, který je tištěn Moonovým písmem
 • v Německu se objevuje návrh tabulky pro oboustranné psaní brailleským písmem
 • se narodil W. Dolański, polský nevidomý tyflopsycholog
 • se narodil C. Strehl, německý nevidomý vysokoškolský profesor a propagátor vysokoškolského vzdělání nevidomých
 • se narodil O. Vierling, zakladatel výroby a distribuce speciálních pomůcek pro nevidomé v Německu
 • zemřela japonská nevidomá hudebnice Sun Kin

1911

 • se narodil V. Hawlík, profesor konzervatoře, který dlouhodobě působil jako učitel hudby na brněnském Ústavu pro nevidomé
 • se narodil L. Korunka, významný český nevidomý hudební pedagog a konstruktér
 • se narodil V. Šolín, který dlouhodobě pořádal hudební besedy na ZŠ pro nevidomé v Praze
 • se narodil L. Mikš, nevidomý vodohospodář
 • se narodil J. Vrabel, slovenský tyflopedagog, zakladatel slepecké tiskárny v Levoči a první redaktor časopisu Nový život
 • vznik Školy pro slabozraké ve Štrasburku
 • vznik spolku německých židovských ústavů pro nevidomé
 • byl založen Švýcarský svaz nevidomých a slabozrakých
 • O. Picht vynalezl psací stroj pro psaní stenografického záznamu brailleským písmem
 • v Prusku je zavedena povinná výchova a vzdělávání nevidomých dětí
 • se narodil T. Vas, maďarský nevidomý právník
 • se narodila B. Grincevičute, litevská nevidomá pěvkyně, národní umělkyně
 • se narodil B. V. Zimin, významný činitel ruského i mezinárodního života nevidomých
 • se narodil H. Winston, nevidomý předseda Komunistické strany USA

1936

 • v ČSR byl založen Spolek učitelů slepeckých ústavů
 • se narodil V. Zelený, nadějný český nevidomý klavírista. Úmrtí je uvedeno roku 1966
 • se narodil R. Kirk, americký nevidomý jazzový hudebník
 • zemřel polský nevidomý básník S. Baracz
 • zemřela francouzská nevidomá básnířka a spisovatelka B. Galeronová

1946

 • v Levoči je otevřena Státní odborná škola pro nevidomé, nyní Střední odborné učiliště pro zrakově postižené
 • mezi Deylovým a Klarovým ústavem pro nevidomé v Praze je uzavřena dohoda o diferenciaci jejich zaměření. Deylův ústav se soustředí pouze na hudbu, Klarův ústav na řemesla
 • Deylův ústav pořádá první vzdělávací kurz pro nevidomé učitele hudby (org. J. Drtina)
 • v Praze se koná první celostátní sjezd nevidomých učitelů hudby
 • v Praze vzniká Národní škola pro slabozraké, která přebírá třídu pro šetření zraku na Štěpánské ulici
 • na Univerzitě Karlově je zahájeno vysokoškolské vzdělávání speciálních pedagogů
 • začíná vycházet časopis pro slovenské nevidomé Naše svetlo
 • v Levoči byla založena odbočka Podpůrného spolku samostatných slepců
 • D. Novillová zakládá v Brazílii Základnu pro knihu nevidomých
 • sjednocením malých spolků vzniká v Jugoslávii Svaz nevidomých
 • zemřel švýcarský nevidomý hudební skladatel J. F. Bucher
 • zemřel A. Romagnoli, propagátor vyššího vzdělání italských nevidomých

1956

 • v Praze vzniká Jedenáctiletá střední škola pro zrakově postiženou mládež (nyní gymnázium pro zrakově postiženou mládež)
 • Státní pedagogické nakladatelství začíná vydávat speciální učebnice pro nevidomé

1959

 • na Učňovské škole pro nevidomé v Praze (nyní SOU pro zrakově postižené) jsou zahájeny pravidelné kurzy pro zrakově postižené telefonní manipulanty
 • zemřel slabozraký hudební pedagog J. L. Kubíček, který s velkými úspěchy působil v Ústavu pro nevidomé v Brně
 • konal se XXVIII. kongres učitelů nevidomých
 • zemřel německý tyfloped K. Bürklen, autor první vyučovací metody brailleského písma

1966

 • v Praze se konala II. tyflopedická celostátní konference
 • časopis Zora začíná vydávat literární přílohu Slovo a čas, která je výrazem zvýšených kulturních zájmů českých nevidomých
 • zemřel slovenský defektolog V. Gaňo
 • zemřel nadějný český nevidomý klavírista V. Zelený
 • zemřel český nevidomý dramatik F. Síla
 • v Karl-Marx-Stadtu (Chemnitz) vzniklo rehabilitační středisko pro nevidomé spojením několika škol a institucí
 • v Jugoslávii byla uzákoněna možnost integrovaného vzdělávání nevidomých ve školách běžného typu

1976

 • ze Střední hudební školy pro zrakově postiženou mládež v Praze vzniká Konzervatoř pro zrakově postižené
 • vznik základních škol pro slabozraké v ČSSR
 • Slepecká knihovna K. E. Macana v Praze zakládá odbočky v některých městech ČSR
 • v Berlíně se konalo mezinárodní sympozium k otázkám evidence nevidomých dětí předškolního věku
 • UNESCO začíná v Paříži vydávat časopis pro nevidomé Braille-Kurier, který je tištěn brailleským písmem
 • zemřel německý průkopník péče o hluchoslepé W. Marhauer
 • zemřel nevidomý pracovník Světové rady pro blaho slepců E. Hakinen
 • zemřel litevský nevidomý básník A. Ionynas.


Další><PředchozíTyflopedické kalendárium Apogeum