O publikaci - Eliška Hluší

Dostává se vám do rukou kniha, která je svým obsahem v české literatuře ojedinělá. Autorem Tyflopedického lexikonu jmenného je známý zkušený publicista. Kniha bude užitečná pro studenty speciální pedagogiky oboru tyflopedie a ostatním oborovým pracovníkům, kteří by si chtěli prohloubit svůj přehled o vybraných pozoruhodných nevidomých osobách a dále o pedagogických i jiných pracovnících, kteří se zabývali či dosud zabývají jejich výchovou a vzděláváním nebo dokonce možnostmi zaměstnávání. Aby mohla tato ojedinělá kniha vzniknout, musel její autor pro shromáždění životopisných dat a údajů dlouhodobě vynakládat nemalé úsilí. Publikace je aktuální, což dokládají informace o soudobých českých i zahraničních osobnostech. Za tuto celoživotní práci mu patří upřímný dík.

Mgr. Eliška Hluší

vedoucí oddělení Dokumentace tyflopedických informací Technického muzea v Brně

Josef Smýkal - Tyflopedický lexikon jmenný
apogeum.info

úvod

vysvětlivky

zkratky

spolupracovníci

o autorovi

použitá literatura

o publikaci

Eliška Hluší

Michal Kuchař

Milan Pešák

Ivo Štěpánek

autor

stáhnout lexikon

formát MS WORD

pouze text

RTF

PDF

obr. příloha 1

obr. příloha 2

obr. příloha 3


© PhDr. Josef Smýkal – Brno 2006

Tištěnou publikaci vydalo
Technické muzeum v Brně
Knižnice oddělení Dokumentace tyflopedických informací
ISBN 80-86413-30-6
EAN 978-80-86413-30-3


Already signed up? Enter your email address.


New users sign up here