O publikaci - Milan Pešák

Když zavřete oči a chcete něco dělat, zjistíte, že je to velmi těžké, ne-li nemožné. Zjistíte, kolik drobností, z nichž se skládá život, musíte dělat jinak. „Ale jak?“ řeknete si zřejmě. Když pak oči otevřete, můžete si oddechnout a vrátit se k normálu. Ti, kteří oči otevřít nemohou, však musejí žít i v takovýchto podmínkách. A mají-li opravdu žít a ne jen živořit či přežívat, odpověď na otázku „jak“ musejí nalézt. Jestliže žijí samostatně a relativně nezávisle, znamená to, že ji nalézají; znamená to, že mnoho věcí se naučili dělat jiným, náhradním způsobem, s využitím speciálních pomůcek, úprav prostředí či zpřístupněných informací, ale především vkladem svých volních vlastností. Dnes v naší zemi považujeme za standard, že taková pomoc, pomůcky či úpravy jsou dětem i dospělým osobám s těžkým zrakovým postižením nebo jejich rodičům dostupné, a to jak finančně, tak v místě a čase. Nebylo to však běžné vždy a v mnoha, byť i vyspělých zemích, to není běžné ani dnes.

Kudy vedla cesta vývoje speciálních služeb, forem péče či pomoci, pomůcek, vzdělávacích metod nebo úprav prostředí pro nevidomé a těžce slabozraké lidi? Kdo tu cestu prošlapával? A na jaká úskalí narážel? Budeme-li to vědět, budeme lépe rozumět současnému stavu. Budeme-li schopni lépe rozumět současnému stavu, budeme schopni lépe předvídat budoucí vývoj. A budeme-li schopni předvídat budoucí vývoj, máme naději, že se na něj lépe připravíme.

Cesty vývoje pomoci nevidomým a slabozrakým lidem jsou prošlapávány od dávných věků; dusot, jímž vznikají cesty nové se zrychluje zejména v posledních desetiletích. Avšak i tento poklus by nebyl možný, kdybychom nemohli následovat ty, kteří se klopotili po těchto cestách před námi. Je dobré zde na ně vzpomenout, je dobře podtrhnout úlohu jejich rodičů, vychovatelů, učitelů i vědeckých pracovníků. Je ještě lepší o nich něco vědět. A je skvělé, že díky dlouhodobé mravenčí práci autora této publikace jsou střípky těchto vědomostí shromážděny na jednom místě.

Mgr. Milan Pešák

prezident Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR

Josef Smýkal - Tyflopedický lexikon jmenný
apogeum.info

úvod

vysvětlivky

zkratky

spolupracovníci

o autorovi

použitá literatura

o publikaci

Eliška Hluší

Michal Kuchař

Milan Pešák

Ivo Štěpánek

autor

stáhnout lexikon

formát MS WORD

pouze text

RTF

PDF

obr. příloha 1

obr. příloha 2

obr. příloha 3


© PhDr. Josef Smýkal – Brno 2006

Tištěnou publikaci vydalo
Technické muzeum v Brně
Knižnice oddělení Dokumentace tyflopedických informací
ISBN 80-86413-30-6
EAN 978-80-86413-30-3


Already signed up? Enter your email address.


New users sign up here