Použitá literatura

Bibliografie

70 let českého slepeckého tisku, Svaz invalidů, Praha 1987

70 rokov základnej školy internátnej pre nevidiacich v Levoči, Základná škola pre nevidiacich v Levoči, Levoča 1992

80 rokov základnej školy pre nevidiacich v Levoči, Základná škola pre nevidiacich v Levoči, Levoča 2002, ISBN 80–968767–4–0

100 Jahre Blinden–Museum, Allgemeiner Blindenverband, Berlin 1991

100 roků Klárova ústavu slepců v Praze, ředitelství ústavu, Praha 1932

150 Jahre Blindenbildung, Oswald Schmidt, Dresden 1959

150 let Hradčanského ústavu pro slepé, Práce invalidů, Praha 1957

170. výročí speciální školy pro zrakově postižené, Speciální škola pro zrakově postižené v Brně, Brno 2005

Almanach ZŠI pro slabozraké prof. MUDr. Václava Vejdovského, DrSc. v Litovli, ZŠI Litovel, Litovel 1994

Biografie osob zaslužonych dla niewidomych, Polski zwiazek niewidomych, Warszawa 1993

Blindeinstitut Kristiania, V. G. Fabrilins, Kristiania 1894

BOHATA, Otakar: K vývoji organizací nevidomých v Československu, Svaz invalidů, Praha 1980

BOHATA, Otakar: Levoča, stredisko nevidiacich, Zväz invalidov, Bratislava 1978

BOHATA, Otakar, JENDRULEK, Oldřich: Mezinárodní soutěže zrakově postižených skladatelů a hudebníků v SSR, Federální výbor Svazu invalidů, Praha 1984

BREJCHA, Leander: Pamětní spis o katolické charitě, Katolická charita Brno, Brno 1930

CLARK, Leslie L. et al.: Technology and Blinds, The American Foundation for the Blind, New York 1963

COHN, Ludwig: Der Weg ins Leben, Julius Kitl, M. Ostrau–Leipzig, Leipzig

ČEJKA, Otakar: Postavy invalidů v sovětské literatuře, Svaz Československých invalidů, Praha 1954

ČERNUŠÁK, Gracian: Dějiny evropské hudby, Panton, Praha 1972

Die Begegnisse und Vermögensgebarung der Klarischen Blindenanstalt, Klarische Blindenanstalt, Prag 1885

Die Deutsche Zentralbücherei für Blinde zu Leipzig, Deutsche Zentralbücherei, Leipzig 1979

DIGRIN, Ladislav: Vývoj slepeckého tisku v našich zemích, Tyfloinformační agentura Radar, Praha 1993

DIMKOV, Nikolaj: I taka da si polezen, Sojuz na slepite v Bulgaria, Gabrovo 1972

DOLEŽÁLEK, A. József: Magyar vaknevelö – Laezet, Landerer Hackenanstnál, Pest 1842

DOLEŽÁLEK, Anton Joseph: Nachricht von der Blinden–Anstalt Pest, Trattner, Pest 1836

DOSKOČIL, Jaromír: Naše slepecké tiskárny, Český slepecký tisk, Praha 1938

DOSKOČIL, Jaromír: Život a význam nevidomého univerzitního profesora Pierre Villey–e, V. Palásek, Praha 1936

DUNKO, Štefan: 50 rokov prípravy na povolanie zrakovo postihnutej mládeže, Stredné odborné učilište zrakovo postihnutej mládeže, Levoča 1997

DURO, Zvonko i Zvonar: Slijepi N. R. hrvatske u školi i na radu, Savez slijepich, Zagreb Godišnjak, Zagreb 2003

Germanistica Olomucensia, Oskar Baum, Univerzita Karlova, Praha 1973

Geschichte der Privat–Anstalt (Direktion der böhmischen Prowinz–Erziehungsanstalt für Blinde), Joseph Seuer, Prag 1830

GRODECKA, Ewa: Historia niewidomych polskich w zarysie, Polski zwiazek niewidomych, Warszawa 1996

GUDONIS, Bitautas: Socialnije osnovy i puti integracii lic s naruššenym zrjeniem, Elfdija, Izdatelstvo Eldija, Eldija 1996

Guía del museo tiflológico, Organización nacional de ciegos espao, Madrid 1994

HAD, Jaroslav: Nevidomí varhaníci, soukromé vydání v braillském prvopisu, Havlíčkův Brod 1983

HAD, Jaroslav: Včelka, soukromé vydání v braillském prvopisu, Havlíčkův Brod 1984

HAD, Jaroslav: Vzpomínky na Hradčanský ústav, soukromé vydání v Braillském prvopisu, Havlíčkův Brod 1985

HANÁK, Drahomír et al.: 135 let trvání školy pro nevidomé v Brně, ZŠ pro nevidomé a slabozraké v Brně, Brno 1970

HANÁK, Drahomír: Vývoj institucionální výchovy zrakově postižené mládeže, In.: Jaroslava Vališová: Tradice speciální pedagogiky, Krajský pedagogický ústav v Brně, Brno 1975

HANSELMANN, Heinrich: Einführung in die Heilpädagogik, Rotapfelverlag, Curych 1930

HEBOLD, E.: Schreib–Schule für Blinde, In Selbstverlage, Berlin 1847

HELLETSGRUBER, Anton: Maria Teresia von Paradis, Ch. Reissen, Linz 1886

HIENTSCH, J. G.: Jahresschrift, Selbst Verlag, Berlin 1854

HIENTSCH, J. E.: Ueber die Erziehung und den Unterricht der Blinden, In Selbstverlage, Berlin 1851

HJELMBORG, Michael: Blinde–Historisk Museum, Social og sundhedsforvaltningen, Kopenhagen 1993

HLAVÁČOVÁ, Jitka et al.: Hluchoslepí mezi námi, Paido, Praha 2003

HLUŠÍ, Eliška: Nárys historie evropského slepeckého muzejnictví, (diplomová práce), Masarykova univerzita v Brně, Brno 2004

HLUŠÍ, Eliška: Slepecká muzea a jejich společenský význam, (pro vnitřní potřebu), Technické muzeum v Brně, Brno 2000

HLUŠÍ, Eliška: Z historie slepeckého muzejnictví, (pro vnitřní potřebu), Technické muzeum v Brně, Brno 2002

HOLUBY, Josef L.: Almanach, Comenius, Praha 1923

HOSTOMSKÁ, Anna: Opera, Státní hudební vydavatelství, Praha 1962

HREBENDA, Matej: Vlastný životopis, Osveta, Bratislava 1976

HRONEK, Jaroslav: Vybrané kapitoly z péče o děti s vadami zraku, Univerzita Palackého Olomouc, Olomouc 1971

HUTLOVÁ, Dagmar: Pardubický rodák, skladatel, Karel Emanuel Macan, Pedagogická fakulta v Hradci Králové, katedra hudební výchovy (diplomová práce), Hradec Králové 1973

CHALUPECKÝ, Ivan et al.: 70 rokov základnej školy internátnej pre nevidiacich v Levoči, Základná škola internátna pre nevidiacich v Levoči, Levoča 1992

Informační spisek Spolku nevidomých intelektuálů Macan, nákladem vlastním, Praha 1935

International Conference on Tastile Representations for the Blind, Under the Auspices of the World Council For the Welfare of the Blind, Berlin 1984

Israelisches Blinden–Institut in Wien, E. Engel & Sohn, Wien 1902

IV. österreichischer Blindenlehrer– und Blindenfürsorgetag in Brünn, Mähr. Landes–Blindenanstalt, Brünn 1909

JAVAL, Émile: Der Blinde und seine Welt, Entre Aveugles, Leopold Voss, Hamburg 1904

JEGOROVA, M.: Prikljušenija skaočiogo Čelověka, Vsjerusskoje obščestvo slepych, Moskva 2002

JESENSKÝ, Ján: Otázky péče o osoby se zbytky zraku, Sborník konference o využívání zbytků zraku, Federální výbor Svazu invalidů, Praha 1882

JESENSKÝ, Ján et al.: State z tyflopédie, Univerzita Karlova, Praha 1962

J. G.: Ueber die Erziehung und den Unterricht der Blinden, Blindenanstalt in Berlin, Berlin 1851

KELLER, Helen: Geschichte meines Lebens, Robert Zug, Stuttgart 1913

KLEIN, Johann Wilhelm: Anleitung, Blinden Kindern ohne sie in einem Blindeninstitute, Blindeninstitut, Wien, 1844

KLEIN, Johann Wilhelm: Anleitung zur zweckmässigen Behandlung blinder Kinder, Blindenanstalt. Wien 1836

KLEIN, Johann Wilhelm: Die Anstalten für die Blinde in Wien, A. Strauss, Wien 1841

KLEIN, Johann Wilhelm: Geschichte des Blinden-Institutes, A. Pichleer, Wien 1837

KLEIN, Johann Wilhelm: Lehrbuch zum Unterrichte der Blinden, Carl Schaumburg, Wien 1819

KLIMASIÑSKI, Krzystof: Czytanie dotykiem, Polski zwiazek niewidomych, Warszawa 1984

KRÁL, Vincenc: Dějiny péče o slepé a slabozraké na Moravě a ve Slezsku, rukopis, Brno 1957

KRASNOUSOV, I. M. et al.: Vsjerossijskoje ordena trudovogo krasnogo znameni, Vsjerusskoje obščestvo slepych, Moskva 1976

Krátký nástin stoletého trvání soukromého ústavu pro vychování a léčení chudých slepých dětí a na oči chorých, Antonín Renna, Praha 1907

KRCHŇÁK, Rudolf: Nevidomí známí i neznámí, Svaz invalidů, Praha 1966

KRCHŇÁK, Rudolf: Nevidomí známí, neznámí, Společnost nevidomých a slabozrakých, Praha 1992

KRCHŇÁK, Rudolf: Vlastní životopis, rukopis, Brno 1989

KURTHA, V. H. et al.: Sociálna starostlivosť o slepcov, Spolok pre nevidomých na Slovensku, Báhoň 1944

KURZ, Jaromír: Jan Deyl, jeho život a dílo, Ústřední výbor svazu invalidů, Praha 1985

LANDESMANNOVÁ, Marie: Finger–Zeichensprache, Friedrich Irrgang, Brünn 1908

LAPŠANSKÝ, Jozef et al.: 50 rokov Ústrednej knižnice pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči, Ústredná knižnica pre nevidiacich v Levoči, Levoča 1998

LAPŠANSKÝ, Jozef et. al.: Významní špeciálni pedagógovia z Levoče, Ústav informácií a prognóz školstva, Bratislava 2001, ISBN 80–7098–266–7

LEMÁKOVÁ, Jarmila et al.: 150 let pracovní výuky nevidomých u nás, Svaz invalidů v ČR, Praha 1982

LENDERINK, H. J.: Blind en doofstom tegelijk, H. D. Villink & Zoon, Amsterdam 1908

LENDERINK, H. J.: Het Blindenwezen en buiten Nederland, W. Gosler, Amsterdam 1904

LIBANSKI, Josef: Die Blindenfürsorge in Oesterreich, Ungarn und Deutschland, A. Pichler, Wien 1898

LIBANSKY, Josef: Erziehung der blinder Kinder, A. Pichler, Wien 1882

LIPA, Karel, LES, Pavel: We have overcome, Tisk Brno, Brno 1971

LORENZ, Rudi: Hapestetika, Národní muzeum, Praha

LUDVÍK, František: Dějiny defektologie, Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1956

LUDVÍK, František: Příspěvek k vývoji speciální pedagogiky, Příloha časopisu Otázky defektologie, roč. XVII., Praha 1974

LUI BRAJL, Respublikanskaja centralnaja biblioteka, Vsjerossijskoje obščestvo slepych, Moskva 1975

MACKENZIE, Clutha: World Braille Usage, World Council, New York 1954

MARCO, G. et al.: Luce su luce, Istituto dei ciechi di Milano, Milano 2003

MASLIĆ, Ferdinand et al.: Pola veka, (sborník prací jugoslávských autorů), Izdanije zavoda za slepy dci i omladinmy, Zemun 1967

MELL, Alexander: Der Blindenunterricht, A. Pichler, Wien 1910

MELL, Alexander: Mitteilungen aus dem Gebiete des Blindenwesens, Museum des Blindenwesens am Blindenerziehungsinstitute, Wien 1919

MÉSZÁROS, Anton: Vzpomínky psané ve tmě, Bolit B-Press Brno, Brno 2002, ISBN 80–091574–8–3

MICHAELIS, G.: Bericht über Moons Blindenschrift, Wilhelm Hertz, Berlin 1861

MOLDENHAWER, J.: Histoire de L´Institut Royal des Aveugles, Institution Publique in Danenmark, Kopenhagen 1907

MONATOVÁ, Lili: Pojetí speciální pedagogiky z vývojového hlediska, Paido, Brno 1998

Monographie L´École Braille, Imprimerie Labousse, Paris 1899

MRŠIĆ, Vjekoslav: 105 godina Tiflološkog muzeja, Hrvatskog slepakog muzej, Zagreb 1996, ISBN 953–96699–1–Y

MÚDRA, Šarlota: 75 rokov prvej školy pre nevidiacich na Slovensku, Nadácia priatelov základnej školy internátnej pre nevidiacich v Levoči, Levoča 1997

MÜLLER, T. L.: Schreibmaschine, Anton Strauss, Wien 1823

NEMETH, Ondrej et al.: Komplexná starostlivosť o zrakovo postihnuté deti, žiakov a študentov, (sborník), Metodické centrum mesta Bratislavy, Bratislava 2001

NEUBERT, František K.: Deylův ústav pro slepé v historickém vývoji až po současnost, Ústřední výbor Svazu invalidů, Praha 1985

NOP, Lubomír et al.: Péče o děti s vadami zraku, Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1957

NOVOTNÁ, Jana et al.: 111 příběhů královopolských osobností, Úřad městské části Brno-Královo Pole, Brno 2005

ORMIS, Samuel: Výchovověda, nákladem vlastním, Bratislava 1874

PABLASEK, M.: Die Blinden–Bildungsanstalten, Alfred Hölder, Riemann, Wien 1876

PABLASEK, M.: Fürsorge für die Blinden von Wiege bis zum Grabe, Universitätsbuchhandlung Wien, Wien 1867

PABLASEK, M.: Johann Wilhelm Klein, A. Pichler, Wien 1865

PAVLÍK, František: Slavnostní spis, Ústav pro nevidomé v Brně, Brno 1896

PEIGNOT, G.: Typographie des aveugles, Boulevar Edgar–Quinet, Paris 1900

PIELASCH, Helmut, JAEDICKE, Martin: Geschichte des Blindenwesens in Deutschland und in der DDR, Deutscher Blinden–und Sehschwachen–Verband, Berlin 1971

PÖSCHL, Josef: Zur Geschichte und Charakteristik des modernen Blindenwesens, Blindenerziehugsanstalt Wien, Wien 1904

QUINTILIANUS, Marcus Fabius, Enzyklopädie des Blinden – und Sehbehindertenwesens, C. F. Müller, Heidelberg 1990, ISBN 3–8114–2188–3

RAPPAWI, Anton: Geschichte der Kriegsblinden, Brünn 1916

RAPPAWY, Anton Josef: Handbuch des Blindenunterrichtes, Allgemeine Fürsorge, Brünn 1933

Ravnyje prava – ravnyje vozmožnosti, Vsjerusskoje obščestvo slepych, Moskva 2000

RIEMANN, Gustav: Wegweiler für Volksschullehrer, Berlin 1879

RICHVALSKÝ, Pavol: Starostlivosť o slepcov, Spolok pre starostlivosť o nevidomých, Bratislava 1947

ROBEN, Jean: Louis Braille and Coupvray, Museé Coupvray, Paris 1986

ROGI, Branimir: 80 godina odgoja i obrazovanja sliepe diece, Zagreb 1955

SCHERER, Friedrich: Die Zukunft der Blinden, Im Selbstverlage des Derfassers, Prag 1879

SCHLEUSSNER, Karl: Lehrmittel und Schreibmaschinen für Blinde, Blindenanstalt, Nürnberg 1906

Schriftenreihe über das Blindenwesen, Herausgegeben von Deutschlichen Blindenlehrerverein, Berlin 1927

SCHWARZ, Jan: O vychovávání, vzdělávání a podporování slepcův, O. Sadovský, Ivančice 1888

SIZOVA, A.: Anna Alexandrovna Adler, Obščestvo slepych, Moskva 1996

SIZOVA, A.: Moskovskaja škola–internat dlja slepych, VOS, Moskva 2000

SIZOVA, A.: N. A. Semjevskij, Logos, Moskva 1999

SMÝKAL, Josef: 150 let výchovně vzdělávací instituce pro nevidomé v Brně, ZŠ pro nevidomé v Brně, Brno 1985

SMÝKAL, Josef: Čtyři brněnská zastavení, Slepecké muzeum v Brně, Brno 1997

SMÝKAL, Josef: Hudební tradice ve škole pro nevidomé a slabozraké v Brně, Slepecké muzeum v Brně, Brno 1997

SMÝKAL, Josef: Katalog Slepeckého muzea v Brně, Slepecké muzeum v Brně, Brno 1996

SMÝKAL, Josef: Pohled do dějin slepeckého písma, Česká unie nevidomých a slabozrakých, Praha 1994

SMÝKAL, Josef: Pohled do dějin slepeckých spolků, Slepecké muzeum Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR, Brno 2000

SMÝKAL, Josef: Tyflopedické kalendárium, ČUNS, Odbor kultury Magistrátu města Brna, Brno 1995

SMÝKAL, Josef: Tyflopedický lexikon jmenný, Slepecké muzeum v Brně, Brno 1998

SMÝKAL, Josef: Vznik Slepeckého muzea v Brně, Knižnice Slepeckého muzea v Brně, Brno 1996

SOLAROVÁ, Světla: Dějiny nejstarší školy pro nevidomé v Čechách, Svaz československých invalidů, Praha 1966

SOLAROVÁ, Světla, ŠARBACH, Zdeněk: Dějiny nejstarší školy pro nevidomé v Čechách, Společnost nevidomých a slabozrakých v ČR, Praha 1992

SOLAROVÁ, Světla: Geschichte der Sonderpädagogik, W. Kohlhammer, Stuttgart 1983, ISBN 3–17–007307–9

SOLOVJOVA, A. I.: Zrenije nězrjačich – znanija, um i volja, Sankt–peterburgskaja gosudarstvenaja biblioteka dlja slepych Izdatelstvo (novaja biblioteka), Sankt–Peterburg 2001

SRBA, Antonín: K. E. Macan, slepý Palestrina, Unie čsl. hudebníků, Praha 1936

ŠAKENIENÉ, S.: Akluju dalia, Lietuvos Akliesiems Globoti Draugija, Kaunas 1933

ŠARBACH, Zdeněk: Emilie Suchardová, Zora, Svaz invalidů, Praha 1984

ŠARBACH, Zdeněk: 80 let časopisu pro nevidomé, Zora, Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých v ČR, Praha 1997

ŠARBACH, Zdeněk: Nezlomení lidé, Svět sovětů, Praha 1952

ŠPIČKA, Antonín, Alexandr: Výchova nevidomých dětí, nákladem vlastním, Brno 1904

Tiflološki muzej saveza slijepih Jugoslavije, Savez slijepih, Zagreb 1957

TINAJOVÁ, Olga et al.: Dejiny slepeckého školstva na Slovensku, Ústav informácií a prognóz školstva, mládeže a telovýchovy, Levoča 1992

VALIŠOVÁ, J.: Tradice speciální pedagogiky v Jihomoravském kraji, Krajský pedagogický ústav v Brně, Brno 1975

VILLEY, Pierre: Pedagogika slepých, Spolek učitelstva slepých v ČSR, Praha 1939

VILLEY, Pierre: Svět slepých, Pracovní komise učitelstva slepců, Praha 1940

VIZVÁRY, Jozef: Úloha RSZP Levoča v rehabilitácii zrakovo postihnutých, ÚV Zväzu invalidov, Bratislava 1989

Vsjerossijskoje obščestvo slepych i jego dějatělnosť, Legkaja industrija, Moskva 1969

WAGNER, Emil: Die Geschichte der Klarschen Blindenanstalt, Selbstverlage des Verfassers, Prag 1909

WANECEK, Otokar: Geschichte der Blindenpädagogik, Karl Masrhold, Berlin 1969

ZÁHOŘ, Aleksej: Zpráva o Světové konferenci péče o slepé, Čs. ústředí pro slepé, Praha 1931

ZEMAN, Josef et al.: Otázky slepecké výchovy, Svaz učitelů, Praha 1923

ZEMAN, Josef et al.: Otci slepých v Jugoslavii, Český slepecký tisk, Praha 1936

ZEMAN, Josef: Svět nevidomých, Dědictví Komenského, Praha 1930

ZEUNE, August: Belisar, Blindenanstalt in Berlin, (6. vydání; 1. vydání r. 1808), Berlin 1843

Dokumenty

III. Blindenlehrer–Kongresses, Schmidt, Kiel 1892

147th Annual Report of Perkins School for the Blind, Watertown 1978

148th Annual Report of Perkins School for the Blind, Watertown 1979

149th Annual Report of Perkins School for the Blind, Watertown 1980

Achter Jahres–Bericht, Blinden–Erziehungs–Institut, Brünn 1863

Annual Report of Perkins School, Perkins School, Watertown 1975

Bericht über den 2. Kongress für Blindenwohlfahrt, Blindenanstalt Königsberg, Königsberg 1928

Bericht über den IV. Blindenlehrerkongress, Blindenanstalt Frankfurt am Main, Frankfurt am Main 1882

Bericht über den V. österreichischen Blindenkongress, Zentral Verein für Blinde, Wien 1914

Bericht über den X. Blindenlehrerkongress, Adolf Stenzel, Breslau 1901

Bericht über den XI. Blindenlehrerkongress, Buchdruckerei des Waisenhauses, Halle a. S. 1905

Bericht über den XII. Blindenlehrerkongress, Kommisionverlag der Agentur des Rauhen Hauses, Hamburg 1908

Bericht über den XIII. Blindenlehrerkongress, Selbst Verlag k. u. k. Blindenerziehungs–Institut, Wien, Wien 1911

Das Blinden–Erziehungs–Institut in Wien, A. Pichler, Wien 1864

Der erste europäische Blindenlehrer-Congress, Comitet, Wien 1973

Der II. europäische Blindenlehrer–Congress, Congress–Comitéts, Dresden 1876

Der zweite österreichische Blindenlehrer–Tag, Linz 1890

Gomer (Homér), Regionalnaja tvorčeskaja organizacija invalidov, Sankt Peterburg 2003

Italský historický archiv z r. 1848, str. 397–633. Překlad Alberto Baldasseroni, Florencie 2004

Jahresberichte des Blindenheims, Im Selbstverlag, Melk 1897–1899

Jahresbericht über das Privat–Erziehungs–und Heilinstitut für arme Blinde Kinder und Augenkranke in Prag am Hradschin, Hradschinen, Blindeninstitut, Prag 1908

Jubilejní výroční zpráva Deylova ústavu, Deylův ústav, Praha 1935

Louis Braille, Korrespondance, Archives INHA, Paris 1999

Osobní spisy a osobní výkazy učitelů Ústavu pro nevidomé v Brně

Osobní spisy a osobní výkazy učitelů Ústavu pro nevidomé v Levoči

Sechster Jahres-Bericht, Karl Winiker, Brünn 1859–1860

Seventy–sixth Annual Report of the New York, Institution for the Blind, New York 1911

Seventy–Third Annual Report of the Trustees, New York 1908

Seventy–Third Annual Report of the Trustees, Perkins Institut, Watertown 1904

Sixty–Eight Annual Report of the Managers of The New York, Bradstreet Press, New York 1904

Sixty–Second Annual Report of the Trustees of the Perkins Institution, Boston, 1894

Taschenbuch für Blindenlehrer, Blindenanstalt in Berlin, Berlin 1914

The Lantern, Perkins School for the Blind, Boston 1991–2004

The Pensylvania Institution, Philadelphia, 1930

The Second Report of the New York, Association for the Blind, New York 1905

Účetní a výroční zprávy Ústavu pro nevidomé v Brně 1888–1901

Verhandlungen des III. Blindenlehrer–Congress, Congress Comités, Berlin 1879

Verhandlungen des VI. Blindenlehrer–Congress, Köln am Rhein, Provinzial Blindenanstalt, Köln am Rhein, 1888

Verhandlungen des VIII. Blindenlehrer–Congress, C. Hafner, München 1895

Verhandlungen des IX. Blindenlehrer–Congress, E. Werner, Steglitz 1898

Výroční zpráva Klárova ústavu slepců 1918–1922, Praha 1924

Výroční zpráva Klárova ústavu v Praze za rok 1924, Praha 1925

Výroční zpráva Odboru pro slepecký tisk český 1916–1917, Praha 1916

Výroční zpráva soukromého ústavu pro vychování a léčení chudých slepých dětí a na oči chorých v Praze na Hradčanech, Praha 1909

Výroční zprávy Klárova ústavu v Praze za roky 1925–1940

Výroční zprávy Deylovy výchovny, Deylova výchovna Zemského spolku pro výchovu a opatřování slepých v Království českém, Praha 1911–1914

Výroční zprávy Deylova ústavu v Praze za rok 1935, Deylův ústav, Praha 1935

XXIII. výroční zpráva spolku Československý slepecký tisk, Praha 1937

Zweiter Jahres–Bericht, Franz Gastr, Brünn 1856

Časopisy

Der Blindenfreund, Blindenanstalt zu Düren, Düren 1881–1933

Die Blindenwelt, Organ des Reichsdeutschen Blindenverbands, Berlin, 1938, 1939, 1941

Cesta slepých, Svaz slepeckých spolků, Praha 1948–1950

Deylův obzor, Zemský spolek pro výchovu a opatřování slepých v Království českém, Praha, 1918

Die Gegenwart, Blinden und Sehbeschädigte Verband DDR, Berlin 1975–1991

Edukator, The International Council for Education, Boston 1987–2004 Elán, Svaz invalidů, Praha 1978–1987

EOS, Vierteljahrschrift für die Erkenntnis und Behandlung jugendlicher Abnormet, A. Pichtler, Wien 1906–1915

Mitteilungen, Freundeskreis für Taubblinde, Bern 2001–2005

Mládež vyžadující zvláštní péče, Státní pedagogické nakladatelství v Praze, Praha 1958

Nápravná pedagogika, Spolek pro péči o slabomyslné, Praha 1949–1950

Naša žizň, Vsjerossijskoje obščestvo slepych, Moskva 1986–1990

National Institute for the Blind, London 1948/49

News, National Library Service for the Blind and Physically Handicapped, Washington 1985–2005

Organ der Taubstummen– und Blinden–Anstalten in Deutschland, Bindernagel & Chimpff, Freiberg 1855, 1856, 1957, 1860, 1880

Otázky defektologie, Státní pedagogické nakladatelství Praha, Praha 1959–1988

Outlook for the Blind, American Foundation for the Blind, INC., New York

Péče o mládež, Česká zem. komise, 1922–1941

Péče o slepé na Moravě, Svaz slepeckých spolků, Brno

Pedologické rozhledy, Spolek pro péči o slabomyslné, Praha roč. I.–IV.

Práce invalidů, Ústřední jednota invalidů, Svaz invalidů, Praha 1950–1958

Prizyv, Vsjerossijskoje obščestvo slepych, Moskva 1975

Resoconto, Istituto del Ciechi, Roma 1890–1893

Review, Světová rada pro blaho slepců, 1984–2002

Revue pro vzdělávání a výchovu hluchoněmých, Svaz spolků učitelů hluchoněmých, Praha 1924–1942

Rivista di Tyflologia, Roma, Nim. 58

Sechsundneunzigstes Kenjarsblat, Zürich 1896

Socijalna misao, Glasno saveza slijepih Jugoslavije, roč. XXII. Zagreb

Sociální revue, Ministerstvo sociálních věcí, Praha 1920–1931

Svět nevidomých, Svaz slepeckých spolků a ústavů, 1945–1948

Speciální pedagogika, Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1990–1999

Špeciálna pedagogika, Spoločnosť pre špeciálnu a liečebnú pedagogiku, Bratislava 1973–2000

Teorie a praxe speciální pedagogiky, Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1988–1990

The Lantern, Perkins School for the Blind, Watertown 1978–1985

The Trustees of the Perkins Institution, Wright & Potter, Boston 1904–1908

THOWALD, Nils, DAHLQUINST, Hattiet: Föräldrakurserna vid Tomtebodaskolan, Uppsala universitet, Uppsala 1973–1975

Tyflologické listy, Příloha časopisu Zora, Svaz invalidů, Praha 1965–1998

Úchylná mládež, Spolek pro péči o slabomyslné v Republice Československé, Praha 1926

Valentin Haüy, Revue universelle des Questions Relatives aux aveugles, Paris 1889–1896

Viata Noua, Organ al asociatiei nevaztorilor din Republica Romania, Bucuresti 1975-1979

Von unsern Blinden, Blinden–Erziehungsinstitut in Wien, Wien 1910–1912

Zari, Sojuz na slepite, Sofija 1982–1985

Zeitschrift für das österreichische Blindenwesen, Blindenanstalt in Wien, Wien 1914–1928

Zora, Svaz invalidů, Společnost nevidomých a slabozrakých, Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých, Praha 1976–2005

Zprávy Klubu přátel Pardubicka, Klub přátel Pardubicka, Pardubice

Slovníky a encyklopedie

Bertelsmann Lexikon (Euromedia Group), Odeon, Praha 2000, ISBN 80–207–1060–4

Brockhaus Konversation–Lexikon, F. A. Brockhaus, Leipzig 1885–1893

Československý hudební slovník, Státní hudební vydavatelství, Praha 1963

Defektologický slovník, Státní pedagogické nakladatelství, Praha, 1984

Ilustrovaný encyklopedický slovník, Československá akademie věd, Praha 1980

Ilustrovaná encyklopedie, Encyklopedický dům, Praha 1995, ISBN 80–191647–3–0

MATZNER, Antonín et al.: Encyklopedie jazzu a moderní populární hudby, Editio Supraphon, Praha 1987

Mehers Konversations–Lexikon, Bibliografisches Institut, Leipzig 1885–1892

MELL, Alexander: Handbuch des Blindenwesens, S. Pichler, Wien und Leipzig 1900

Ottův slovník naučný včetně doplňků, J. Otto, Praha 1888–1943

PADLT, Jaromír: Slovník světových skladatelů, Supraphon, Praha 1972

Pazdírkův hudební slovník naučný, Ol. Pazdírek, Brno 1937

Pedagogická encyklopédia Slovenska, Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie ved, Bratislava 1984

Příruční slovník naučný, Nakladatelství Československé akademie věd, Praha 1962–1967

SCHOLLER, Heinrich: Enzyklopädie des Blinden– und Sehbehinderten–Wesens, Deutscher Blindenverband, V. (Hrsg.), Heidelberg, ISBN 3–8114–2188–3

Slovník antické kultury, Nakladatelství Svoboda, Praha 1974

Vsjerossijskoje obščestvo slepych i jego dějatělnosť, Legkaja industrija, Moskva 1969

Všeobecná encyklopedie, Encyklopedie Diderot, Vydavatelství Diderot, Praha 1999

Wehers Konversation–Lexikon, Verlag des Bibliographischen Instituts, Leipzig 1885–1892

Wigands Konversation–Lexicon, Verlag von Otto Wigand, Leipzig 1846–1852

Josef Smýkal - Tyflopedický lexikon jmenný
apogeum.info

úvod

vysvětlivky

zkratky

spolupracovníci

o autorovi

použitá literatura

o publikaci

Eliška Hluší

Michal Kuchař

Milan Pešák

Ivo Štěpánek

autor

stáhnout lexikon

formát MS WORD

pouze text

RTF

PDF

obr. příloha 1

obr. příloha 2

obr. příloha 3


© PhDr. Josef Smýkal – Brno 2006

Tištěnou publikaci vydalo
Technické muzeum v Brně
Knižnice oddělení Dokumentace tyflopedických informací
ISBN 80-86413-30-6
EAN 978-80-86413-30-3


Already signed up? Enter your email address.


New users sign up here