Pro pohyb v rejstříku zvolte písmeno indexu
A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S Š T U V W Y Z Ž

předchozí: ŠKRIPKO, Imrich

další: ŠMIGA, Vilém

ŠKULTÉTY, Stanislav

* 4. 11. 1936

Učitel v pro nevidomé v Levoči.

Narodil se v Dolní Lehotě. Do školy začal chodit ve svém rodišti. V době docházky do 4. ročníku oslepl. Základní vzdělání dokončil proto ve škole Ústavu pro nevidomé v Levoči. V této metropoli péče o nevidomé na Slovensku vystudoval i gymnázium jako pokusný student. Maturoval v r. 1954. Po jistém zakolísání mezi právnickou a pedagogickou fakultou se nakonec rozhodl pro učitelství, obor slovenština a dějepis. Vysokou školu pedagogickou v Bratislavě vystudoval úspěšně. Ve škole získal mnoho přátel, kteří mu pomáhali. Byl zvolen do školní rady. V r. 1957 vyhrál školní přebor ve hře v šachy. Své okolí si získával přátelskou povahou.

Nejdříve se nabízelo zaměstnání v rozhlase. Přijal však nabídku místa ve škole pro nevidomé žáky v Levoči (1958), kde vyučoval 39 roků. Protože sám poznal, co je internát, vychovával své žáky ke společenské aktivitě a k optimizmu. Ve škole založil a úspěšně vedl žákovský šachový kroužek. Je zakladatelem celostátních žákovských turnajů. Slabozrakým žákům zprostředkoval povolení, aby mohli hrát kopanou. Koncem padesátých let založil jednu z prvních tělovýchovných jednot nevidomých sportovců na Slovensku.

Pomohl postavit do života mnoho nevidomých dětí. V posledních letech své aktivní činnosti ve škole se zaujetím vyučoval ve zvláštní škole pro nevidomé. Za úspěšnou práci byl několikrát veřejně oceněn.

Josef Smýkal - Tyflopedický lexikon jmenný
apogeum.info

úvod

vysvětlivky

zkratky

spolupracovníci

o autorovi

použitá literatura

o publikaci

Eliška Hluší

Michal Kuchař

Milan Pešák

Ivo Štěpánek

autor

stáhnout lexikon

formát MS WORD

pouze text

RTF

PDF

obr. příloha 1

obr. příloha 2

obr. příloha 3


© PhDr. Josef Smýkal – Brno 2006

Tištěnou publikaci vydalo
Technické muzeum v Brně
Knižnice oddělení Dokumentace tyflopedických informací
ISBN 80-86413-30-6
EAN 978-80-86413-30-3


Already signed up? Enter your email address.


New users sign up here