Pro pohyb v rejstříku zvolte písmeno indexu
A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S Š T U V W Y Z Ž

předchozí: TATUM, Art

další: TEDESCO, Gigi

TAYLOR, J. E.

Zakladatel a ředitel Ústavu pro nevidomé v Yorku.

V r. 1857 obdržel za své písmo pro nevidomé řád. Nedosáhlo však popularity Gallova písma. Daleko významnější je, že se stal vynálezcem počitadla, které nepoužívá Braillovo písmo. Zkonstruoval je v r. 1880. Všeobecně se rozšířilo jeho používání prakticky do všech ústavů pro nevidomé. Setkávali jsme se s ním ve třídách pro nevidomé i v první polovině 20. století, kdy se již v praxi osvědčila tzv. vídeňská početní krabice, která využívá Braillových číslicových systémů. Bylo založeno na principu různě otočených hranolků v síti osmibokých otvorů. Používalo se pouze pro základní početní úkony.

Počitadlo má ve sbírkových fondech DTI TMB a slepecké muzeum ve Florencii

Josef Smýkal - Tyflopedický lexikon jmenný
apogeum.info

úvod

vysvětlivky

zkratky

spolupracovníci

o autorovi

použitá literatura

o publikaci

Eliška Hluší

Michal Kuchař

Milan Pešák

Ivo Štěpánek

autor

stáhnout lexikon

formát MS WORD

pouze text

RTF

PDF

obr. příloha 1

obr. příloha 2

obr. příloha 3


© PhDr. Josef Smýkal – Brno 2006

Tištěnou publikaci vydalo
Technické muzeum v Brně
Knižnice oddělení Dokumentace tyflopedických informací
ISBN 80-86413-30-6
EAN 978-80-86413-30-3


Already signed up? Enter your email address.


New users sign up here