Pro pohyb v rejstříku zvolte písmeno indexu
A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S Š T U V W Y Z Ž

předchozí: TRDLA, Jaromír

další: TROFIMOV, Gennadij

TRIGUEROS, Ignatio

Mexická vláda se otázkami péče o nevidomé občany až do r. 1870 vůbec nezabývala. Ve stejném roce se péče o nevidomé děti ujal lidumil I. Trigueros tím, že založil výchovně vzdělávací ústav pro nevidomé děti v hlavním městě Mexika. Po dobu jeho života pracoval ústav velmi dobře. Došlo to tak daleko, že se výchovný ústav změnil na azyl. Tamní esperantská společnost se pokusila o nápravu. Podařilo se jí získat starou budovu bývalé školy, kde ústav otevřela. Rovněž se podařilo najít schopné učitele.
Josef Smýkal - Tyflopedický lexikon jmenný
apogeum.info

úvod

vysvětlivky

zkratky

spolupracovníci

o autorovi

použitá literatura

o publikaci

Eliška Hluší

Michal Kuchař

Milan Pešák

Ivo Štěpánek

autor

stáhnout lexikon

formát MS WORD

pouze text

RTF

PDF

obr. příloha 1

obr. příloha 2

obr. příloha 3


© PhDr. Josef Smýkal – Brno 2006

Tištěnou publikaci vydalo
Technické muzeum v Brně
Knižnice oddělení Dokumentace tyflopedických informací
ISBN 80-86413-30-6
EAN 978-80-86413-30-3


Already signed up? Enter your email address.


New users sign up here