Pro pohyb v rejstříku zvolte písmeno indexu
A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S Š T U V W Y Z Ž

předchozí: UHRIŇAK, Imrich

další: ULRICH, Jaroslav

UHRIŇAK, Ondrej

* 28. 10. 1923

† 30. 10. 2003

Slovenský učitel hudby, později redaktor.

Od dětství byl nevidomý. Základní vzdělání nabyl v Ústavu pro nevidomé v Levoči. Byl velice zvídavým dítětem. Zvláštní zálibu nacházel v hudbě, literatuře a cizích jazycích.

V r. 1939 přichází do Báhoně, kde se vyučil košikářskému a také kartáčnickému řemeslu. Láska k hudbě ho však neopustila. Stal se členem hudební skupiny, která s úspěchem účinkovala v okolí. Navštěvoval hudební školu v Trnavě.

Přelom v jeho životě přinesl rok 1948, kdy se stal učitelem hudby v ústavu, kde dříve pobýval jako žák. Místo opustil v r. 1955. Ocenit je třeba jeho snahu o profesionalitu. Vedl žáky ke znalosti Braillovy bodové hudební notace. Nové prostředí mu poskytlo výborné podmínky pro další vzdělávání. V r. 1952 začal vypomáhat v rozvíjející se slepecké tiskárně jako korektor. V r. 1955 do tohoto povolání nastoupil v plném pracovním úvazku. V r. 1961 byl jmenován redaktorem časopisu pro nevidomé předplatitele Nový život.

Našel si čas pro další sebevzdělávání, absolvoval střední školu, protože cítil, že k redaktorské práci mu ještě něco chybí. V rámci činnosti ve SI organizoval soutěže ve čtení a psaní Braillovým písmem i recitační večery. V sedmdesátých letech pracoval jako uvědomělý funkcionář v Komunistické straně Československa.

Po odchodu do důchodu zůstal členem redakční rady Nového života. Cenné jsou jeho vzpomínky na začátky levočského ústavu i na jeho nejstarší učitele.

Josef Smýkal - Tyflopedický lexikon jmenný
apogeum.info

úvod

vysvětlivky

zkratky

spolupracovníci

o autorovi

použitá literatura

o publikaci

Eliška Hluší

Michal Kuchař

Milan Pešák

Ivo Štěpánek

autor

stáhnout lexikon

formát MS WORD

pouze text

RTF

PDF

obr. příloha 1

obr. příloha 2

obr. příloha 3


© PhDr. Josef Smýkal – Brno 2006

Tištěnou publikaci vydalo
Technické muzeum v Brně
Knižnice oddělení Dokumentace tyflopedických informací
ISBN 80-86413-30-6
EAN 978-80-86413-30-3


Already signed up? Enter your email address.


New users sign up here