Pro pohyb v rejstříku zvolte písmeno indexu
A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S Š T U V W Y Z Ž

předchozí: VAJO ZO Džajin

další: VALENTINIANUS I.

VALENT, Štefan

* 30. 11. 1910

† 16. 3. 1994

Slovenský tyfloped.

Narodil se ve Spišském Bystrém. Od dvou let až do konce života žil v Levoči. Po dokončení základního vzdělání vystudoval levočské gymnázium. Pedagogické vzdělání získal absolvováním učitelského ústavu ve Spišské Nové Vsi. V r. 1933 začal vyučovat v Komárně, kde působil až do doby, kdy Komárno připadlo Maďarsku. V dubnu 1939 nastoupil jako učitel do Ústavu pro nevidomé děti v Levoči, kde zůstal natrvalo. Práce s nevidomými dětmi ho zaujala natolik, že se mu stala životním posláním. V období války byl více vojákem než učitelem. Stihl si však doplnit odborné vzdělání pro vyučování nevidomých žáků (1941). Získal aprobaci pro vyučování na vyšším stupni školy a vyučoval slovenštině, občanské a hudební výchově.

Byl duší kulturního života Levoče. Za jeho působení město kulturně rozkvetlo. Organizoval divadelní představení, účinkoval v orchestru ochotnického divadla. Se svými kolegy nastudoval několik operet. V letech 1945–1983 byl kronikářem města Levoče.

Byl při otevření prvních tříd pro slabozraké a později i při zavádění nových učebních oborů v učňovské škole pro nevidomé, kde působil od r. 1959. Později pracoval na této učňovské škole jako zástupce ředitele postupně po sobě nastupujících tří ředitelů. V mnohých obdobích vlastně školu vedl, kdy se ředitelé věnovali jiným aktivitám. Zabýval se problematikou začleňování nevidomých a těžce slabozrakých do zaměstnání.

Hrál dobře na housle. Svým žákům se věnoval i ve vzdělávání hudebním. Jedinou jeho větší písemnou prací je pedagogické čtení na téma Metodický postup vyučovánia hudobnej výchovy s osobitným zreteľom na nevidomosť a slabozrakosť.

Vytvořil, recenzoval a upravil několik učebnic. Několik roků vyučoval i v LŠU hře na housle.

Josef Smýkal - Tyflopedický lexikon jmenný
apogeum.info

úvod

vysvětlivky

zkratky

spolupracovníci

o autorovi

použitá literatura

o publikaci

Eliška Hluší

Michal Kuchař

Milan Pešák

Ivo Štěpánek

autor

stáhnout lexikon

formát MS WORD

pouze text

RTF

PDF

obr. příloha 1

obr. příloha 2

obr. příloha 3


© PhDr. Josef Smýkal – Brno 2006

Tištěnou publikaci vydalo
Technické muzeum v Brně
Knižnice oddělení Dokumentace tyflopedických informací
ISBN 80-86413-30-6
EAN 978-80-86413-30-3


Already signed up? Enter your email address.


New users sign up here