Pro pohyb v rejstříku zvolte písmeno indexu
A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S Š T U V W Y Z Ž

předchozí: VESTERGARD-POULSENOVÁ, Dorte

další: VEZIEN

VEVERKA, Miroslav

(umělecké jméno LOUIS SAVART)

* 6. 3. 1871

Vynikající český hornista a pěvec.

Narodil se v Olomouci jako syn příručího v knihkupectví. Ve třetím roce života oslepl a po smrti otce se stal částečným sirotkem. navštěvoval nejdříve ve svém rodišti. Při přijetí do ústavu v Brně (1884) učitelé byli spokojeni s jeho vědomostmi. Po doplnění všeobecného vzdělání a základech hry na hudební nástroje z ústavu odešel již v r. 1887. V hudbě byl žákem R. Bauera. Projevoval nejen pasivní hudební nadání, ale především poutala pozornost jeho brilantní hra a nadání pro žesťové hudební nástroje. Mimoto výborně zpíval.

Jako částečný sirotek získal nadační bezplatné místo v pražském Klarově ústavu pro nevidomé. Tam mu bylo umožněno docházet na konzervatoř, kde se věnoval hře na lesní roh. Studium dokončil s nejlepším prospěchem. Po absolutoriu ústav opustil, aby se věnoval koncertní činnosti. Kritiky ho označovaly za schopného a citlivého hudebníka. Koncertoval také v Brně, kde si ho byl poslechnout i jeho bývalý učitel R. Bauer. Spokojeně prý pokyvoval hlavou.

Veverka se odstěhoval a trvale žil ve Vídni, v městě slavných hudebních skladatelů. Jeho hra na lesní roh byla na tak vysoké úrovni, že mu umožnila turné do Ruska a Itálie. Kritika v obou zemích byla velice příznivá.

V tomto rušném způsobu života se znovu zastavil, aby v r. 1913 dokončil studia sólového zpěvu. Vystupoval jako operní i koncertní pěvec (tenorista).

O tomto nevidomém hudebním umělci se shodou okolností nedochovalo více zpráv. Nevydržel na jednom místě, a tak není známo nic o jeho soukromém životě. Nepodařilo se ani zjistit, kdy a kde zemřel.

Josef Smýkal - Tyflopedický lexikon jmenný
apogeum.info

úvod

vysvětlivky

zkratky

spolupracovníci

o autorovi

použitá literatura

o publikaci

Eliška Hluší

Michal Kuchař

Milan Pešák

Ivo Štěpánek

autor

stáhnout lexikon

formát MS WORD

pouze text

RTF

PDF

obr. příloha 1

obr. příloha 2

obr. příloha 3


© PhDr. Josef Smýkal – Brno 2006

Tištěnou publikaci vydalo
Technické muzeum v Brně
Knižnice oddělení Dokumentace tyflopedických informací
ISBN 80-86413-30-6
EAN 978-80-86413-30-3


Already signed up? Enter your email address.


New users sign up here