Pro pohyb v rejstříku zvolte písmeno indexu
A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S Š T U V W Y Z Ž

předchozí: VIDAL

další: VIERLING, Otto

VIEHWEGER

* 1769 (prosinec)

Narodil se v Mohrungenu (Německo). Při dětských hrách vrhání skleněných koulí jednu z nich úmyslně hodil na zem a ta se roztříštila. Její úlomek mu vnikl do oka. Po prodělaném zánětu přišel i o druhé oko.

Začal se jako samouk úspěšně učit hře na klavír. Pro své hudební nadání a houževnatost brzy vynikl. Později hrál takřka na všechny hudební nástroje, ke kterým měl přístup, avšak nejlépe ovládal hru na klavír a tehdy módní harfu. Noty pro nevidomé hudebníky neexistovaly. Hrál, co mu lidé předzpívali a tvořil k těmto melodiím harmonické doprovody.

Chodil bez průvodce. říkal, že cítí tlak vzduchu a odrazy zvuků vlastních kroků, v sousedství velké předměty a našel lehce každý jemu známý prostor. Představy o prostoru si vytvářel rychle a dovedl si je pamatovat. Rovněž byl samostatný při vykonávání různých sebeobslužných prací.

Překvapivě měl mnohé vědecké znalosti, které získával pozorováním i odposlechem a pobytem v přírodě. Měl i základní znalosti ze zeměpisu. Rozuměl a dovedl vytvářet některé abstraktní pojmy. Z pozorování získal dokonce mnohé nepředpokládané dovednosti, například navlékání nití do jehly.

Josef Smýkal - Tyflopedický lexikon jmenný
apogeum.info

úvod

vysvětlivky

zkratky

spolupracovníci

o autorovi

použitá literatura

o publikaci

Eliška Hluší

Michal Kuchař

Milan Pešák

Ivo Štěpánek

autor

stáhnout lexikon

formát MS WORD

pouze text

RTF

PDF

obr. příloha 1

obr. příloha 2

obr. příloha 3


© PhDr. Josef Smýkal – Brno 2006

Tištěnou publikaci vydalo
Technické muzeum v Brně
Knižnice oddělení Dokumentace tyflopedických informací
ISBN 80-86413-30-6
EAN 978-80-86413-30-3


Already signed up? Enter your email address.


New users sign up here