Pro pohyb v rejstříku zvolte písmeno indexu
A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S Š T U V W Y Z Ž

předchozí: VYSKOČIL, Antonín Quido

další: WAGNER, Emil

WAGNER, Edwin

* 1899

Polský tyfloped, tvůrce pomůcek pro později osleplé, rehabilitační pracovník.

Studoval na univerzitě ve Varšavě. V době první světové války studia zanechal a stal se vojákem. Bojoval na ruské frontě. Byl raněn a ztratil zrak. Po návratu do Polska se věnoval práci mezi osleplými vojáky. Později se odebral studovat do Paříže. V r. 1930 byl zvolen do polského parlamentu. Staral se o problematiku válečných slepců. V této souvislosti vynalezl šablonu pro psaní tužkou. Nejdříve byla papírová, později ze dřeva.*1)

*1) Pomůcku má ve svých sbírkových fondech DTI TMB, slepecké muzeum v Miláně a ve Vídni

Josef Smýkal - Tyflopedický lexikon jmenný
apogeum.info

úvod

vysvětlivky

zkratky

spolupracovníci

o autorovi

použitá literatura

o publikaci

Eliška Hluší

Michal Kuchař

Milan Pešák

Ivo Štěpánek

autor

stáhnout lexikon

formát MS WORD

pouze text

RTF

PDF

obr. příloha 1

obr. příloha 2

obr. příloha 3


© PhDr. Josef Smýkal – Brno 2006

Tištěnou publikaci vydalo
Technické muzeum v Brně
Knižnice oddělení Dokumentace tyflopedických informací
ISBN 80-86413-30-6
EAN 978-80-86413-30-3


Already signed up? Enter your email address.


New users sign up here