Pro pohyb v rejstříku zvolte písmeno indexu
A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S Š T U V W Y Z Ž

předchozí: WALDKIRCHOVÁ, Esther Elisabeth

další: WALKER, James P.

WALCHA, Helmuth

* 27. 10. 1907

† 11. 8. 1991

Německý koncertní varhaník, cembalista, skladatel a hudební pedagog.

Po druhé světové válce patří k vedoucím varhaníkům a varhanním pedagogům Německa. Vynikal v interpretaci skladeb J. S. Bacha. Uměl zpaměti celé jeho dílo. Hrál i jeho skladby pro cembalo. Interpretoval i Bachovo komorní dílo. Mimo skladeb Bachových se věnoval také hudebnímu dílu svých předchůdců. Nahrával na gramofonové desky.

Narodil se v Lipsku jako syn poštovního úředníka. Hudbu začal soustavně studovat teprve ve svých dvanácti letech, ale během prvního roku intenzívního studia hry na klavír a na housle se prý připravil k přijímací zkoušce na Lipskou konzervatoř. Ve studiu mu nezabránila ani ztráta zraku, kterou snad způsobila infekce při očkování. Svého zbytku zraku uměl využít a po celý život se opíral o zrakové představy hudebního zápisu, i když později ztratil zrak úplně.

Jeho učitelem hry na varhany byl G. Ramin. Jeden rok byl Raminovým zástupcem ve Svatotomášském kostele. Bodovému notopisu se nikdy nenaučil, měl vždy kolem sebe někoho, kdo mu mohl předčítat nebo předehrávat. Nejdříve to byla jeho matka, později manželka a jiní.

V r. 1929 se stal varhaníkem ve Frankfurtu nad Mohanem. Splnil se tak jeho velký sen, protože tamní varhany byly disponovány podle jeho představ. Zde začal pořádat své varhanní koncerty. Účinkoval i v rozhlase. V r. 1934 byl jmenován učitelem na místní konzervatoři. Po založení vysoké hudební školy se stal jejím profesorem.

Na svých koncertních turné po západní Evropě a Severní Americe vystupoval také jako cembalista. Jeho působištěm byl Frankfurt nad Mohanem, kde zastával místo varhaníka v kostele Tří králů. Vrcholem jeho umělecké činnosti bylo provedení Bachova díla Umění fugy. V r. 1981 se se svou koncertní činností rozloučil.

Josef Smýkal - Tyflopedický lexikon jmenný
apogeum.info

úvod

vysvětlivky

zkratky

spolupracovníci

o autorovi

použitá literatura

o publikaci

Eliška Hluší

Michal Kuchař

Milan Pešák

Ivo Štěpánek

autor

stáhnout lexikon

formát MS WORD

pouze text

RTF

PDF

obr. příloha 1

obr. příloha 2

obr. příloha 3


© PhDr. Josef Smýkal – Brno 2006

Tištěnou publikaci vydalo
Technické muzeum v Brně
Knižnice oddělení Dokumentace tyflopedických informací
ISBN 80-86413-30-6
EAN 978-80-86413-30-3


Already signed up? Enter your email address.


New users sign up here