Pro pohyb v rejstříku zvolte písmeno indexu
A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S Š T U V W Y Z Ž

předchozí: WEISSENBURG, R.

další: WELF IV.

WEISZ (Wiss), Heřman

* 19. 6. 1898

Český hudební skladatel.

Narodil se v Ardanovu v okrese Mukačevo na Podkarpatské Rusi. Z Terezína byl deportován 26. října 1942 do Osvětimi, nenalezen mezi přeživšími. Mohl být skutečným reprezentativním představitelem československé hudby. Zrál, ale nedozrál, jelikož zahynul v německém koncentračním táboře v Osvětimi neznámo kdy. Z kritik denního i odborného tisku víme, že napsal předehru pro velký orchestr Má země, Smyčcový kvartet e moll na židovská témata, Fantazii pro violoncello a klavír, Klavírní kvartet c moll a písně na texty Haise-Týneckého. Skladby byly provedeny na absolventských koncertech Pražské konzervatoře i mistrovské škole. Některé byly hrány v rozhlase i na večerech z Weiszových skladeb u nás i v Jugoslávii. Důkazem o jeho skladatelské tvořivosti velkých symfonických děl měla být jeho poslední symfonie, kterou pro odvlečení do koncentračního tábora (1942) nedokončil. Zřejmě byl v následujícím roce umučen.

Narodil se v chudičké židovské rodině na Zakarpatské Ukrajině. Oslepl po úrazu, když mu byly čtyři roky. Vychován byl v Budapešťském ústavu pro nevidomé a také v Jugoslávii. Ze své domoviny si přinesl do života lásku k tamním lidovým písním, které uměl po celý život zpívat a obdiv k židovským liturgickým zpěvům. Tyto dva prvky určovaly ráz jeho hudebního projevu.

Na Pražské konzervatoři studoval kompozici u R. Karla, na mistrovské škole u V. Nováka. Zde však docházelo k určitým potížím. Weisz byl slabším pianistou, nedovedl proto své skladby dobře zahrát. Nováka však namáhalo čtení písemných prací. Proto Weisz přešel do třídy J. Křičky, jehož manželka byla absolventkou konzervatoře a předčítala mu partitury mistrovských skladeb. Učil se jim nazpaměť.

Weiszovo skladatelské dílo se celé ztratilo. Před svým odvlečením do Terezína odevzdal velkou aktovku s rukopisy svých skladeb do úschovy některému svému příteli. Po válce se nepodařilo rukopisy najít, protože se přítel z koncentračního tábora nevrátil. Byl rovněž umučen.

Josef Smýkal - Tyflopedický lexikon jmenný
apogeum.info

úvod

vysvětlivky

zkratky

spolupracovníci

o autorovi

použitá literatura

o publikaci

Eliška Hluší

Michal Kuchař

Milan Pešák

Ivo Štěpánek

autor

stáhnout lexikon

formát MS WORD

pouze text

RTF

PDF

obr. příloha 1

obr. příloha 2

obr. příloha 3


© PhDr. Josef Smýkal – Brno 2006

Tištěnou publikaci vydalo
Technické muzeum v Brně
Knižnice oddělení Dokumentace tyflopedických informací
ISBN 80-86413-30-6
EAN 978-80-86413-30-3


Already signed up? Enter your email address.


New users sign up here