Pro pohyb v rejstříku zvolte písmeno indexu
A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S Š T U V W Y Z Ž

předchozí: WHYTE, Henry Andrew

další: WIESINGER, Sigfried

WIENER, Pavel

* 11. 8. 1956

Český tyfloped, vysokoškolský pracovník.

Narodil se v Praze. Po absolvování základního vzdělání studoval v letech 1971–1975 na Akademickém gymnáziu v Praze (klasická větev), poté (1975–1979) pokračoval ve studiu na PF UK v Praze obor speciální pedagogika – tyflopedie (vychovatelství).

Po absolvování vysoké školy nastoupil v r. 1979 jako vychovatel do pro nevidomé v Praze na Hradčanech. Začal se věnovat koncepci prostorové orientace nevidomých žáků. Setkal se s nepochopením a byl přeložen do pro slabozraké v Praze–Vinohradech. Koncem školního roku 1981 až 1982 ho postihl zákaz působit ve školství (matka i manželka byly farářkami Církve Československé husitské). Dalších osm let (1982–1990) působil jako sociální pracovník ve výrobním podniku SI META Praha.

V r. 1990 nastupuje ve funkci vedoucího oddělení pedagogiky zrakově postižených na katedře speciální pedagogiky PF UK v Praze. Vyvíjel zde snahu o prosazení nové koncepce přípravy odborníků, provedl výzkumné rozpracování řady důležitých témat (pojmy a představy zrakově postižených, otázky soběstačnosti a sebeobsluhy, integračního procesu atd.). V červnu 1993 byl novým vedením vyzván, aby z katedry odešel. Do podzimu 1994 pak působí jako nezávislý expert bez stálého pracovního poměru. V té době vrcholí snaha o institucionalizaci výchovy k prostorové orientaci nevidomých a těžce slabozrakých osob.

A právě problematice prostorové orientace nevidomých se věnuje od roku 1976 (ambulantní kurzy pro později osleplé, výuka prostorové orientace ve škole pro nevidomé v Praze). Již od začátku byl jedním z prvních zastánců užívání dlouhé bílé hole u nás (studentská vědecká práce 1978), ve své diplomové práci (1979) formuluje první ucelený systém výchovy k prostorové orientaci a samostatnému pohybu těžce zrakově postižených v České republice. Tato práce vycházela v časopise Zora na pokračování.

Pro znemožnění oficiální práce ve školství i v SI pokračuje ve své činnosti pro těžce zrakově postižené v rámci dlouhodobého výzkumu ministerstva zdravotnictví (škola pro děti se zbytky zraku, střední odborné učiliště pro zrakově postižené, kurzy pro později osleplé) a to bezplatně, pouze s dobrovolnými spolupracovníky.

V r. 1993 po mnoha marných pokusech mu bylo uznáno autorství nové vyučovací metody (výchova prostorové orientace) lege artis Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT) a byl uznán jako profesionální instruktor pro problematiku orientace v prostoru.

V r. 1994 zakládá Wiener Školicí centrum základní rehabilitace zrakově postižených na Fakultě tělesné výchovy a sportu UK v Praze a stává se jeho vedoucím. Hlavním úkolem Centra je příprava odborníků pro práci s těžce zrakově postiženými, zavedení výchovy k prostorové orientaci do škol pro nevidomé a slabozraké žáky a supervize této činnosti. Mezinárodně uznané školitelské pracoviště O&M (Orientation and Mobility) – Centrem v Praze pořádá v roce 1995 5. evropský seminář školitelů O&M, na jeho popud byla založena komise pro vytvoření evropských standardů O&M, jejímž je členem. Od roku 1999 je toto pracoviště jako Institut rehabilitace zrakově postižených začleněno na Fakultu humanitních studií UK. V roce 1998 vydává MŠMT jím zpracované osnovy učebního předmětu Prostorová orientace zrakově postižených.

Dále připravil popularizační pořady pro různé rozhlasové stanice, články pro noviny, expertní posudky aj.

Přednášková činnost: na pozvání různých organizací, v křesťanských sborech, pravidelně FTVS UK Praha a Vyšší teologická a sociálně pedagogická škola JABOK Praha.

Odborné aktivity v zahraničí: pravidelně jako hostující profesor na univerzitě v Dortmundu (1992 až 1995) a na Humboldtově univerzitě v Berlíně (1996 až dosud), dále na Pedagogickém institutu ve Lvově, příležitostné přednášky: Heidelberg, Madrid, Zeist, Klagenfurt atd.

V letech 1990–1995 je ředitelem Diakonie a misie CčSH, kde projevoval snahu o zlepšení sociálních služeb. Je zakládajícím předsedou Oftalmopedické společnosti (1990 až dosud), spolupracuje při pořádání výstav zpřístupňujících nevidomým a slabozrakým přírodu a svět kolem nás aj.

Publikační činnost: Prostorová orientace a samostatný pohyb zrakově postižených (1986, v podstatně rozšířenější podobě 1998); Praktická výchova zrakově postižených (s kolektivem spolupracovníků).

Josef Smýkal - Tyflopedický lexikon jmenný
apogeum.info

úvod

vysvětlivky

zkratky

spolupracovníci

o autorovi

použitá literatura

o publikaci

Eliška Hluší

Michal Kuchař

Milan Pešák

Ivo Štěpánek

autor

stáhnout lexikon

formát MS WORD

pouze text

RTF

PDF

obr. příloha 1

obr. příloha 2

obr. příloha 3


© PhDr. Josef Smýkal – Brno 2006

Tištěnou publikaci vydalo
Technické muzeum v Brně
Knižnice oddělení Dokumentace tyflopedických informací
ISBN 80-86413-30-6
EAN 978-80-86413-30-3


Already signed up? Enter your email address.


New users sign up here