Pro pohyb v rejstříku zvolte písmeno indexu
A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S Š T U V W Y Z Ž

předchozí: WILSON, Henry Josian

další: WINSTON, Henry

WILSON, John Foster

* 20. 1. 1919

Anglický bojovník proti slepotě v rozvojových zemích.

Oslepl v hodině chemie po výbuchu zkumavky, když mu bylo 12 let. Nastoupil do školy pro nevidomé, kde se projevil jako dobrý sportovec. Vystudoval práva a stal se prvním nevidomým členem sekretariátu Královského národního ústavu (institutu) pro nevidomé v Londýně. Z jeho iniciativy se podařilo zaměstnat na dva tisíce nevidomých.

Po druhé světové válce procestoval tisíce kilometrů po Africe a Středním východě. Stal se svědkem události, která v něm vyburcovala otázku, zda je možné uchránit africké domorodce od slepoty. Byl svědkem, jak nevidomé ženy chodí pro vodu podél cesty označené provázkem. Poznal jejich hrůznou chudobu. Slepota přicházela od řeky. Na svých cestách na ty ubožáky nemohl zapomenout.

Jako ředitel Královské společnosti pro nevidomé Britského společenství národů věděl, že tzv. říční slepota již není záhadnou slepotou, které se nedalo zabránit. Způsobuje ji moucha, která může být nositelkou parazita. Stává se pak příčinou slepoty. Jediným způsobem, jak zabránit hromadné slepotě, je vyhubit tuto mouchu.

Po návratu do Anglie se věnoval sbírkám. Po čtyři roky potom výzkumné týmy pracovaly na místě. Zamořené území však leželo na území třinácti států. Jediné řešení bylo v útoku na každý potok, každou řeku ve všech postižených územích. Wilson na to upozorňoval i Světovou zdravotnickou organizaci.

Akce mohla začít v r. 1974. Stála patnáct milionů liber. Do akce přispěla i Světová obchodní banka. Počítalo se, že do r. 1995 budou mouchy vyhubeny.

Tento boj není jedinou jeho činností. Stal se předsedou Královské společnosti pro nevidomé Britského společenství národů. Ta velmi silně působila v boji proti slepotě ve všech rozvojových zemích.

Josef Smýkal - Tyflopedický lexikon jmenný
apogeum.info

úvod

vysvětlivky

zkratky

spolupracovníci

o autorovi

použitá literatura

o publikaci

Eliška Hluší

Michal Kuchař

Milan Pešák

Ivo Štěpánek

autor

stáhnout lexikon

formát MS WORD

pouze text

RTF

PDF

obr. příloha 1

obr. příloha 2

obr. příloha 3


© PhDr. Josef Smýkal – Brno 2006

Tištěnou publikaci vydalo
Technické muzeum v Brně
Knižnice oddělení Dokumentace tyflopedických informací
ISBN 80-86413-30-6
EAN 978-80-86413-30-3


Already signed up? Enter your email address.


New users sign up here