Pro pohyb v rejstříku zvolte písmeno indexu
A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S Š T U V W Y Z Ž

předchozí: WOOD-LEGH, Kathleen Louise

další: WUCKE, Ludwig Chr.

WRZSOSEK, Leon

* 5. 3. 1906

† 27. 9. 1972

Patří mezi nejvýznamnější postavy polského svépomocného hnutí nevidomých.

Narodil se jako syn rolníka na okraji Varšavy. Již od dětských let byl nucen tvrdě pracovat. Později se poměry rodiny zlepšily a Leon se mohl vyučit instalatérem–elektrikářem. Tímto řemeslem se také živil.

Již v mládí začal pracovat v dělnickém hnutí. Jedním z výrazů jeho zaujetí bylo, že v letech 1936–1937 organizoval pomoc republikánskému Španělsku.

V období druhé světové války se jako komunista ukrýval. Stal se partyzánem s pseudonymem Cienki. Účastnil se obrany proti vpádu Němců v r. 1939. Po porážce se zapojil do domácího odboje. Organizoval bojové skupiny. Oslepl po dvou zraněních za varšavského povstání.

Po osvobození se znovu věnoval politické práci. Působil ve státním úřadě pro dopravní stavby a později ve Svazu bývalých bojovníků. V r. 1950 se stal správcem Svazu pracujících nevidomých, v r. 1951 předsedou nově založeného Svazu polských nevidomých. Zasadil se o postavení velké budovy pro kulturní potřeby nevidomých ve Varšavě, kde byla zřízena i slepecká knihovna. Za svou činnost obdržel vyznamenání Rytířský kříž.

Pohřben byl s vojenskými poctami jako politický pracovník usilující o vybudování socialismu pod nadvládou komunistické strany.

Josef Smýkal - Tyflopedický lexikon jmenný
apogeum.info

úvod

vysvětlivky

zkratky

spolupracovníci

o autorovi

použitá literatura

o publikaci

Eliška Hluší

Michal Kuchař

Milan Pešák

Ivo Štěpánek

autor

stáhnout lexikon

formát MS WORD

pouze text

RTF

PDF

obr. příloha 1

obr. příloha 2

obr. příloha 3


© PhDr. Josef Smýkal – Brno 2006

Tištěnou publikaci vydalo
Technické muzeum v Brně
Knižnice oddělení Dokumentace tyflopedických informací
ISBN 80-86413-30-6
EAN 978-80-86413-30-3


Already signed up? Enter your email address.


New users sign up here