Pro pohyb v rejstříku zvolte písmeno indexu
A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S Š T U V W Y Z Ž

předchozí: WULFF, Johan Fr. Alfred

další: YA–HUI, Hsu

WULFF, Karl

* 28. 9. 1828

† 26. 12. 1897

Německý tyfloped, zakladatel Slepeckého muzea v Berlíně.

Narodil se v Meklenburku. V r. 1864 byl jmenován ředitelem nově založeného Královského provinčního ústavu pro nevidomé v Neuklosteru. Přes značné finanční potíže se mu dařilo organizovat základní vzdělání žáků i jejich pozdější přípravu k povolání. Většina absolventů měla při hledání zaměstnání velké potíže. Wulff proto začal uvažovat o nutnosti založit spolek pro podporu samostatně výdělečných slepců.

Vlivem dislokace přešel v r. 1883 do ústavu v Berlíně-Steglitz. Zde již existovala regionální organizace slepců. V r. 1886 založil nový Spolek pro podporu samostatně výdělečných slepců.

Zvláště se vyznamenal při shromažďování slepeckých pomůcek. Popud k soustavnější činnosti v tomto smyslu mu dalo usnesení VI. sjezdu (1888) učitelů nevidomých k zakládání muzeí slepecké výuky. V usnesení se praví: „...aby v každém větším státě bylo zřízeno Muzeum slepecké výuky (stálá výstava pomůcek pro vyučování a výchovu, jakož i výtvory pracovní činnosti a pracovní náčiní).“

Neúnavně pečoval o další rozšiřování sbírky. Přípravné práce, vedené školním radou Karl Wulffem ke zřízení Muzea slepecké výuky při Královském ústavu pro nevidomé v Berlíně–Steglitz začaly v roce 1888. K založení muzea došlo výnosem Pruského ministerstva pro duchovní záležitosti v r. 1891 použitím pronajatých prostor Spolku na podporu hospodářské samostatnosti nevidomých řemeslníků a hudebníků. Muzeum získalo činorodou podporu ministerstva školství a bylo obdařeno příspěvky z celého světa. Cílem práce byla dokumentace slepecké výuky ve svém historickém vývoji jakož i ukázka a vyzkoušení nejnovějších učebních pomůcek pro nevidomé. V neposlední řadě mělo muzeum také svůj význam při spolupráci s veřejností organizované Královským ústavem pro nevidomé.

Josef Smýkal - Tyflopedický lexikon jmenný
apogeum.info

úvod

vysvětlivky

zkratky

spolupracovníci

o autorovi

použitá literatura

o publikaci

Eliška Hluší

Michal Kuchař

Milan Pešák

Ivo Štěpánek

autor

stáhnout lexikon

formát MS WORD

pouze text

RTF

PDF

obr. příloha 1

obr. příloha 2

obr. příloha 3


© PhDr. Josef Smýkal – Brno 2006

Tištěnou publikaci vydalo
Technické muzeum v Brně
Knižnice oddělení Dokumentace tyflopedických informací
ISBN 80-86413-30-6
EAN 978-80-86413-30-3


Already signed up? Enter your email address.


New users sign up here