Pro pohyb v rejstříku zvolte písmeno indexu
A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S Š T U V W Y Z Ž

předchozí: ZINOVJEV, Oleg Jefimovič

další: ZORIČÁK, Štefan

ZORIČÁK, Ján

* 16. 2. 1952

Pedagog Rehabilitačního střediska pro zrakově postižené v Levoči.

Narodil se v Levoči, kde po absolvování základní školy maturoval na střední pedagogické škole. Začal vyučovat v a potom přešel působit na střední zemědělskou školu. V Rehabilitačním středisku pro zrakově postižené začal pracovat v r. 1977 brzy s výbornými výsledky v oblasti orientace nevidomých frekventantů v prostoru a ve sportu. Je instruktorem lyžování nevidomých sportovců, se kterými dosahuje dobrých výsledků i v mezinárodních soutěžích. O těchto tématech publikuje v odborných časopisech.

V r. 1981 ukončil studia na pedagogické fakultě univerzity v Prešově. V r. 1988 pokračoval ve studiu tyflopedické specializace.

Od r. 1990 byl ředitelem Rehabilitačního střediska pro nevidomé v Levoči. Začínal ve složitých podmínkách, především finančních. Musel řešit pracovní zapojení absolventů. V r. 1992 proběhla na kurzu nevidomých masérů stávka proti diletantskému provozování tohoto povolání nekvalifikovanými osobami. Po přijetí u ministra zdravotnictví se poměry ustálily. Vzrostl i počet kompenzačních pomůcek. Právě v těchto složitých okamžicích se J. Zoričák projevil jako vynikající manažer.

Josef Smýkal - Tyflopedický lexikon jmenný
apogeum.info

úvod

vysvětlivky

zkratky

spolupracovníci

o autorovi

použitá literatura

o publikaci

Eliška Hluší

Michal Kuchař

Milan Pešák

Ivo Štěpánek

autor

stáhnout lexikon

formát MS WORD

pouze text

RTF

PDF

obr. příloha 1

obr. příloha 2

obr. příloha 3


© PhDr. Josef Smýkal – Brno 2006

Tištěnou publikaci vydalo
Technické muzeum v Brně
Knižnice oddělení Dokumentace tyflopedických informací
ISBN 80-86413-30-6
EAN 978-80-86413-30-3


Already signed up? Enter your email address.


New users sign up here