Pro pohyb v rejstříku zvolte písmeno indexu
A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S Š T U V W Y Z Ž

předchozí: CAROLAN, Turlough

další: CARTON, abbé

CARTIA, Luigi

* 1966

Italský klavírista.

Narodil se v Palermu na Sicílii jako nevidomý. Hudbu studoval soukromě a získal absolutorium konzervatoře. Ve studiu klavírní hry pokračuje dosud. Brzy byl zván k pořádání koncertů po celé Itálii i do ciziny. Jeho hra se vyznačuje čistotou a hlubokým procítěním. I když nejraději hraje Chopina, studuje skladby většiny romantiků. Českou hudbu dobře zná, ale k literatuře nemá přístup, jelikož hudebniny v Itálii nejsou k dispozici v bodovém písmu, ani skladby Dvořákovy ani Smetanovy.

Významné ocenění získal v Chopinovské soutěži ve Varšavě. Koncertoval i v Kanadě a Japonsku. Má řadu nahrávek v rozhlase. V Mariánských Lázních na Chopinovském festivalu (1977) uchvátil svou brilantní technikou.

Cartia říká, že hudba je mu vším, mnoho dalších zájmů nemá. Studuje hudební historii. Stěžuje si, že v Itálii je všeobecný nedostatek hudebnin v Braillově písmu.

Josef Smýkal - Tyflopedický lexikon jmenný
apogeum.info

úvod

vysvětlivky

zkratky

spolupracovníci

o autorovi

použitá literatura

o publikaci

Eliška Hluší

Michal Kuchař

Milan Pešák

Ivo Štěpánek

autor

stáhnout lexikon

formát MS WORD

pouze text

RTF

PDF

obr. příloha 1

obr. příloha 2

obr. příloha 3


© PhDr. Josef Smýkal – Brno 2006

Tištěnou publikaci vydalo
Technické muzeum v Brně
Knižnice oddělení Dokumentace tyflopedických informací
ISBN 80-86413-30-6
EAN 978-80-86413-30-3


Already signed up? Enter your email address.


New users sign up here