Pro pohyb v rejstříku zvolte písmeno indexu
A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S Š T U V W Y Z Ž

předchozí: AL-A MA, al Tutaili

další: AL-ASHEIKH, Mohamed ben Ibrahim

AL-AMIDÍ, Zeinuddín

(plným jménem Alí ben Ahmed ben Jusuf ben Al Chidr. Všeobecně je známý pod jménem Al Amidí)

† 1312

Profesor univerzity v Bagdádu.

Pocházel z města Amidi Diabekiru v Mezopotámii. V dětství oslepl. Byl stoupencem nejpřísnějšího islámu. Stal se přívržencem puritánského ritu. Studoval právo a řečnické umění. Ovládal několik cizích jazyků, např. mongolštinu, turečtinu, perštinu a řečtinu.

Vyučoval na druhé bagdádské univerzitě zvané Al Moustanrieh. Bagdádský vládce si velmi přál poznat slavného slepého básníka. Určil mu pravidelný plat a obdaroval ho čestným kožichem.

Amidí měl vlastní rozsáhlou knihovnu, do které investoval všechny své příjmy. Názvy knih si snad od r. 1307 označoval různě svinutými a poskládanými měkkými materiály (nikoliv papírky, jak se běžně uvádí, papír ještě v dnešním slova smyslu neexistoval). Objevily se rovněž informace, že si z různých materiálů tvaroval podobu arabských znaků, kterými označoval obaly knih. Tento způsob byl známý již v 7. století. Žádná z jeho knih se nedochovala.

Josef Smýkal - Tyflopedický lexikon jmenný
apogeum.info

úvod

vysvětlivky

zkratky

spolupracovníci

o autorovi

použitá literatura

o publikaci

Eliška Hluší

Michal Kuchař

Milan Pešák

Ivo Štěpánek

autor

stáhnout lexikon

formát MS WORD

pouze text

RTF

PDF

obr. příloha 1

obr. příloha 2

obr. příloha 3


© PhDr. Josef Smýkal – Brno 2006

Tištěnou publikaci vydalo
Technické muzeum v Brně
Knižnice oddělení Dokumentace tyflopedických informací
ISBN 80-86413-30-6
EAN 978-80-86413-30-3


Already signed up? Enter your email address.


New users sign up here