Pro pohyb v rejstříku zvolte písmeno indexu
A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S Š T U V W Y Z Ž

předchozí: CIRKOVIČ, Kyril Borisovič

další: CLAUDIUS Appius

CÍSAŘ, Vlastimil

* 27. 5. 1934

† 28. 1. 2002

Představitel českých slepeckých organizací.

říká se, že každý je nahraditelný; nahraditelní jsou však pouze ti, kteří žijí ve své prázdnotě, bez chuti dávat jiným. Nenahraditelnými jsou ti, kteří tvoří a vedou, kteří budují… S takovými lidmi se zpravidla nerozcházíme, dokud žijí; loučíme se s nimi, když se neúprosně naplní běh jejich pozemské pouti.

Takovým člověkem byl i Vl. Císař. Vzděláním hutní inženýr, povoláním vědeckovýzkumný pracovník, srdcem bojovník za práva těch, jejichž osud v druhé polovině svého života sdílel. Kolik později osleplých lidí rezignuje, zůstane v ústraní a uzavře se do hořkosti. Ne tak V. Císař. Když zjistil, že má vážnou zrakovou vadu, kterou nelze odstranit, začal aktivovat své schopnosti. Lidé v ZO SI v Praze v něm brzy rozpoznali důvěryhodného, pracovitého a poctivého člověka, který je bude umět vést v nelehkých dobách reálného socializmu. Ve svých funkcích se plně osvědčil, i po rozpadu SI.

Narodil se v Praze, kde získal i základní vzdělání. Středoškolská studia absolvoval na gymnáziu v Praze (1944–1952). Následovalo studium na Vysoké škole báňské, které ukončil v r. 1957. V Hutnickém ústavu ČSAV pracoval ve skupině zabývající se modelovým zkoumáním chvaletické manganové rudy. Od r. 1971 se zabýval problematikou automatizovaného zpracovávání informací. Na toto téma napsal několik statí.

Od mládí trpěl progresivní retinopatií. Pro dramatické zhoršení zraku odchází v r. 1980 do invalidního důchodu.

Jeho talent vůdčího ducha i konatele se mohl plně rozvinout teprve počátkem 90. let 20. století, kdy vyvedl z vážné krize tehdy mladou a bezradnou SNS ČR. Vzniklé dvě české organizace NS (ČUNS a SNS) začaly soupeřit, později usilovat o vytvoření nového pojetí české slepecké organizace. Stačilo málo, aby se projevil jako zanícený bojovník za názory těch, kteří si ho zvolili. Jako koncepčně myslící člověk, věděl, že úloha čelného funkcionáře občanského sdružení nespočívá pouze v tom, aby plnil přání voličstva, nýbrž i v tom, aby své členstvo vedl. Tak se V. Císař stal jedním z iniciátorů sjednocení hnutí českých NS a dokázal členy své organizace o správnosti sjednocení rázně přesvědčit. Jednal jako člověk, který nezodpovídá jen sám za sebe.

Byl třikrát po sobě zvolen do funkce viceprezidenta SONS. Při rozhodování o tom, kam se mají nevidomí na spletité cestě moderní civilizace ubírat a jak usilovat o svoje místo na slunci, znal jedinou cestu, tj. prosadit ve společnosti, že nevidomý člověk je plnohodnotnou osobností, a že se hodlá stát i plnoprávným občanem.

R.V.

Josef Smýkal - Tyflopedický lexikon jmenný
apogeum.info

úvod

vysvětlivky

zkratky

spolupracovníci

o autorovi

použitá literatura

o publikaci

Eliška Hluší

Michal Kuchař

Milan Pešák

Ivo Štěpánek

autor

stáhnout lexikon

formát MS WORD

pouze text

RTF

PDF

obr. příloha 1

obr. příloha 2

obr. příloha 3


© PhDr. Josef Smýkal – Brno 2006

Tištěnou publikaci vydalo
Technické muzeum v Brně
Knižnice oddělení Dokumentace tyflopedických informací
ISBN 80-86413-30-6
EAN 978-80-86413-30-3


Already signed up? Enter your email address.


New users sign up here