Pro pohyb v rejstříku zvolte písmeno indexu
A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S Š T U V W Y Z Ž

předchozí: CUNICA, Josip

další: CZACKÁ, Róza

CVEČEK, Drahomír

* 11. 11. 1902

† 8. 7. 1985

Učitel v pro krátkozraké v Brně.

První třídy pro krátkozraké v Československu vznikly v Brně r. 1927. Byly součástí Na Rejdišti. Škola neměla internát, navštěvovali ji pouze žáci z Brna. Výraznou osobností zde byl učitel Drahomír Cveček. Za druhé světové války byla budova školy zničena bombardováním. Přemístila se do na Vranovskou ulici. Po válce zanikla a D. Cveček odešel vyučovat do běžné školy v Brně. Archiv města Brna uchovává o této škole a její činnosti přímé důkazy. V soukromém archivu se nacházejí některé dokumenty věnované D. Cvečkem.

Je trochu křivdou, že se nepodařilo kontaktovat tohoto učitele dříve, než se přiblížil konec jeho životní pouti. Přece však se zdařilo návštěvou u něho v květnu 1985 získat alespoň následující fakta. Nedošlo tedy ke splnění záměru získat více informací o jeho osobnosti i zapomenuté škole.

Vyučovat začal v Němčicích (1924). Od r. 1925 v Křepicích, 1926 v Židlochovicích a 1929 v Blučině.

Koncem roku 1928 vykonal zkoušky pro vyučování nevidomých žáků. Na vlastní žádost byl v r. 1929 přijat jako učitel pro krátkozraké v Brně. Po válce, když nebyla škola obnovena, přešel do MěŠ na Merhautově ul., později na Veveří ul., do Brna-Maloměřic aj.

I když v pro krátkozraké působil jen několik let, vytvořil zde základní učební plány i učební osnovy, které dosud scházely. Vytvořil také několik speciálních učebních pomůcek, především zvětšené zeměpisné mapy. Žákům se mohl věnovat individuálně, protože v jedné třídě bylo v pěti odděleních pouze deset žáků. Jak uvádí ve svých výročních zprávách, věnuje zvláštní pozornost procvičování hmatu. Za tím účelem si zapůjčuje reliéfní mapy z Brněnského ústavu pro nevidomé. Pro matematiku si sám vyrábí předlohové listy s velkými číslicemi. Pro tzv. nepřímé zaměstnání uvádí používání početních pásů, což je dosud nezjištěná pomůcka. Žáci psali tupými pery do speciálně vyrobených sešitů. Pro čtení vyhledával knihy s větším tiskem. V První výroční zprávě uvádí, že by bylo třeba založit odbornou knihovnu, aby učitel mohl neustále studovat.

Josef Smýkal - Tyflopedický lexikon jmenný
apogeum.info

úvod

vysvětlivky

zkratky

spolupracovníci

o autorovi

použitá literatura

o publikaci

Eliška Hluší

Michal Kuchař

Milan Pešák

Ivo Štěpánek

autor

stáhnout lexikon

formát MS WORD

pouze text

RTF

PDF

obr. příloha 1

obr. příloha 2

obr. příloha 3


© PhDr. Josef Smýkal – Brno 2006

Tištěnou publikaci vydalo
Technické muzeum v Brně
Knižnice oddělení Dokumentace tyflopedických informací
ISBN 80-86413-30-6
EAN 978-80-86413-30-3


Already signed up? Enter your email address.


New users sign up here