Pro pohyb v rejstříku zvolte písmeno indexu
A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S Š T U V W Y Z Ž

předchozí: DAVID, Albín

další: DEINHARDT, Heinrich Marius

DAVID, Jaroslav

* 1. 5. 1926

Český organizátor kultury nevidomých osob.

Narodil se ve Střílkách na Moravě v rodině zedníka. Obecnou školu navštěvoval ve svém rodišti od r. 1932. Měšťanskou školu absolvoval v Koryčanech.

V r. 1941 nastoupil u firmy Baťa ve Zlíně v gumárnách a odborně se vzdělával v učňovské škole. V r. 1944 nastoupil do výzkumného ústavu jako chemický laborant. Později přijal zaměstnání ve Svitu pod Tatrami, kam ho přijali, protože byl výborným fotbalovým hráčem. V r. 1946 začal studoval na Vyšší škole chemické v Brně, kde v r. 1949 maturoval. Obdržel nabídku zaměstnání v pyrochemické laboratoři Zbrojovky ve Vsetíně. Pracoval na vývoji rozbušek, kde obdržel několik patentů. Od r. 1960 vykonával funkci vedoucího laboratoře.

Jelikož měl David dobré postavení, oženil se a narodily se jim dvě děti.

V r. 1964 však při práci s technickou složí utrpěl úraz. Při výbuchu přišel o zrak, částečně i o sluch a o dva prsty. Stav Davidova postižení se nezlepšil ani po pobytu v olomoucké nemocnici.

V r. 1965 byl J. Davidovi vyměřen invalidní důchod. Jelikož s jeho výší měl určité potíže, právě tehdy si se svou manželkou řekli, že mají pravděpodobně problémy i jiní důchodci. Píše, že to byl vlastně počáteční impulz pro jeho aktivitu v řadách ZdP občanů. V r. 1966 se stává členem SI na Vsetínsku, kde byl činný okresní výbor NS. Dále David píše, že další zlom nastal v r. 1968, kdy výbor SI požádal o povolení činnosti samostatné organizace NS.

J. David byl zvolen předsedou okresní organizace NS v r. 1975, kdy pro svůj věk odstoupil Josef Juřík. Je obdivuhodné, že J. David tuto funkci velmi úspěšně vykonává dodnes. Největší důraz klade na poradenství zaměřené na nové členy, kteří přišli o zrak ve svém pozdějším věku. To ovšem vyžadovalo trvalý styk s odbory sociálního zabezpečení. Usiloval rovněž o evidenci zrakově těžce postižených ze vsetínské oblasti. V současné době je to jedna z největších a hlavně nejaktivnějších oblastních odboček SONS. Na tom má bezesporu mimořádnou zásluhu nevidomý a prakticky neslyšící J. David.

Jednou z forem trvalého vzdělávání členů jsou autokarové zájezdy po republice i do zahraničí. Vsetínská organizace NS pořádá také rekreační a rehabilitační pobyty svých členů. J. David pořádá přednášky o speciálních formách kompenzací, které jsou nevidomým poskytovány.

V r. 1990 byl zvolen do Republikové rady SNS, kde se stal předsedou sociální komise. Nastalo období prvních zkušeností se samostatnou chůzí a sebeobsluhou. Od r. 1991 pořádá Davidova organizace rehabilitační a rekondiční pobyty, na kterých se NS učí ovládat dlouhou bílou hůl, využívat nových slepeckých i obecně používaných pomůcek apod.

V r. 2000 byl David pověřen vedením oblastního střediska integračních aktivit SONS.

Za svou dlouholetou činnost obdržel J. David nejvyšší okresní cenu města Vsetína.

Josef Smýkal - Tyflopedický lexikon jmenný
apogeum.info

úvod

vysvětlivky

zkratky

spolupracovníci

o autorovi

použitá literatura

o publikaci

Eliška Hluší

Michal Kuchař

Milan Pešák

Ivo Štěpánek

autor

stáhnout lexikon

formát MS WORD

pouze text

RTF

PDF

obr. příloha 1

obr. příloha 2

obr. příloha 3


© PhDr. Josef Smýkal – Brno 2006

Tištěnou publikaci vydalo
Technické muzeum v Brně
Knižnice oddělení Dokumentace tyflopedických informací
ISBN 80-86413-30-6
EAN 978-80-86413-30-3


Already signed up? Enter your email address.


New users sign up here