Pro pohyb v rejstříku zvolte písmeno indexu
A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S Š T U V W Y Z Ž

předchozí: EFFERT, Richard

další: ENC, Mitat

ECHTNER, Vuk

* 14. 7. 1905

† 20. 1. 1994

Redaktor slepeckého časopisu v esperantu Auroro. Vycházel v bodovém písmu pro české nevidomé esperantisty. Hojně byl distribuován i do zahraničí. V r. 1997 bylo jeho vydávání omezeno.

Echtner se narodil v Postřekově. Povoláním úředník. V pozdějším věku se stal vychovatelem ve SHŠI pro mládež s vadami zraku v Praze. Studiem si doplnil potřebné vzdělání i kvalifikaci.

Mezi nevidomé přišel jako 17 letý. Chtěl jim pomáhat především v oblasti esperanta. Vstoupil do SOČNE. Vedl pro ně četné kurzy esperanta, naučil se bodovému písmu. S pomocníky organizoval esperantské večery pro nevidomé. V r. 1928 se po smrti St. Stejskala ujal vedení časopisu Auroro, který byl tištěný v bodovém písmu. Vypracoval a vydával písemný kurz esperanta a esperantskou gramatiku. Sestavil esperantsko-český slovník, který sám opsal do Braillova písma.

Tuto mimořádně rozsáhlou práci konal mimo své povolání. V důchodu se zabýval přepisy cizojazyčných učebnic do bodového písma.

V. Echtner patřil mezi moderní filantropy, jakými byli např. Stejskal, Barvič aj. Vykonal v dobrovolné činnosti více než mnozí odborníci za plat. Byl posledním spolupracovníkem K. E. Macana.

Josef Smýkal - Tyflopedický lexikon jmenný
apogeum.info

úvod

vysvětlivky

zkratky

spolupracovníci

o autorovi

použitá literatura

o publikaci

Eliška Hluší

Michal Kuchař

Milan Pešák

Ivo Štěpánek

autor

stáhnout lexikon

formát MS WORD

pouze text

RTF

PDF

obr. příloha 1

obr. příloha 2

obr. příloha 3


© PhDr. Josef Smýkal – Brno 2006

Tištěnou publikaci vydalo
Technické muzeum v Brně
Knižnice oddělení Dokumentace tyflopedických informací
ISBN 80-86413-30-6
EAN 978-80-86413-30-3


Already signed up? Enter your email address.


New users sign up here