Pro pohyb v rejstříku zvolte písmeno indexu
A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S Š T U V W Y Z Ž

předchozí: FLENEROVÁ (Wagnerová), Helena

další: FLOREC, Josef

FLIEGER, Jaroslav

* 19. 11. 1922

† 11. 5. 1991

Český hudební pedagog.

Narodil se v Benešově u Prahy. O zrak byl připraven komplikacemi po porodu. Ve svých čtyřech letech byl proto přijat do ústavu pro nevidomé děti v Praze na Hradčanech. Zde také později navštěvoval . Podrobil se zkoušce z učiva měšťanské školy. Výborně se učil a zvlášť dobře prospíval v hudbě. Není tedy divu, že v r. 1944 vykonal státní zkoušku na konzervatoři z klavírní hry a získal kvalifikaci učitele hudby.

Po dvou letech bez zaměstnání byl přijat na LŠU v Děčíně, kde působil jako ředitel bývalý učitel hudby v Brněnském ústavu pro nevidomé. Pro přijetí i práci nevidomého učitele projevil mimořádné pochopení.

Po celý život (od r. 1946) vyučoval nepřetržitě pouze v LŠU v Děčíně, kde vynikal pedagogickým taktem. Jeho žáci prokazovali mimořádné výsledky jednak na soutěžích, jednak u přijímacích zkoušek na konzervatoři. Hrával na koncertech učitelů sólově i jako korepetitor. Velmi dobře hrál také na lesní roh a zobcovou flétnu. Trvale se zúčastňoval odborně vzdělávacích kurzů. Pro potřeby žáků komponoval instruktivní skladbičky.

Celá léta byl aktivním členem komise učitelů hudby při SI kde prosazoval přepisy skladeb starších i soudobých skladatelů do bodového písma. Byl rovněž jedním z nejlepších nevidomých šachistů.

Josef Smýkal - Tyflopedický lexikon jmenný
apogeum.info

úvod

vysvětlivky

zkratky

spolupracovníci

o autorovi

použitá literatura

o publikaci

Eliška Hluší

Michal Kuchař

Milan Pešák

Ivo Štěpánek

autor

stáhnout lexikon

formát MS WORD

pouze text

RTF

PDF

obr. příloha 1

obr. příloha 2

obr. příloha 3


© PhDr. Josef Smýkal – Brno 2006

Tištěnou publikaci vydalo
Technické muzeum v Brně
Knižnice oddělení Dokumentace tyflopedických informací
ISBN 80-86413-30-6
EAN 978-80-86413-30-3


Already signed up? Enter your email address.


New users sign up here