Pro pohyb v rejstříku zvolte písmeno indexu
A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S Š T U V W Y Z Ž

předchozí: FRANCOVÁ, Pavla (Valníčková)

další: FRANKL, Ludwig August

FRANER, Jozef

* 14. 12. 1940

Slovenský tyfloped, pracovník Rehabilitačního střediska pro pozdějiosleplé v Levoči. Podílel se na tvorbě základní koncepce tohoto zařízení.

Narodil se ve Velkých Levárech. Zrak postupně ztratil ve věku 4 až 6 let. Základní vzdělání získal v pro nevidomé v Levoči. V r. 1959 absolvoval učňovskou školu, kde získal kvalifikaci čalouníka. Od r. 1959 do r. 1976 pracoval jako čalouník. Stal se členem představenstva výrobního družstva. Podílel se na řešení pracovního uplatnění nevidomých a slabozrakých v dělnických povoláních i na výstavbě výrobního družstva v Levoči.

Svou touhu po vyšším vzdělání realizoval studiem na gymnáziu v Radkové. Vysokoškolské studium absolvoval na UKo v Trnavě, kde vystudoval tyflopedii. Doktorát získal v r. 1985. Navrženou aspiranturu z rodinných důvodů nepřijal. Od r. 1976 pracuje v Rehabilitačním středisku pro zrakově postižené v Levoči.

Od r. 1959 působil v různých funkcích v hnutí nevidomých. Od r. 1960 je členem redakční rady časopisu Nový život, do kterého pravidelně přispívá.

Je spoluautorem Metodiky čtení a psaní Braillovým písmem pro dospělé. Pro potřeby rehabilitačního střediska vypracoval skriptum Anatomie pro maséry a Wordperfect pro operátory počítačů.

Jeho životní cesta je příkladem cílevědomosti nevidomého člověka a ukázkou rozvoje osobnosti i jejího intelektu. Dokazuje to i ta skutečnost, že ve svých aktivitách neustal ani v důchodovém věku. Věnuje se výuce práce s PC.

Josef Smýkal - Tyflopedický lexikon jmenný
apogeum.info

úvod

vysvětlivky

zkratky

spolupracovníci

o autorovi

použitá literatura

o publikaci

Eliška Hluší

Michal Kuchař

Milan Pešák

Ivo Štěpánek

autor

stáhnout lexikon

formát MS WORD

pouze text

RTF

PDF

obr. příloha 1

obr. příloha 2

obr. příloha 3


© PhDr. Josef Smýkal – Brno 2006

Tištěnou publikaci vydalo
Technické muzeum v Brně
Knižnice oddělení Dokumentace tyflopedických informací
ISBN 80-86413-30-6
EAN 978-80-86413-30-3


Already signed up? Enter your email address.


New users sign up here