Pro pohyb v rejstříku zvolte písmeno indexu
A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S Š T U V W Y Z Ž

předchozí: FRIDZERI, Alexander Marie Antoine

další: FRISIUS

FRIEDLANDER, Julius R.

(též FRIENLÄNDER)

* 1803

† 17. 3. 1839

První ředitel Pensylvánského ústavu pro nevidomé ve Filadelfii.

Narodil se v Horním Slezsku. Gymnázium vystudoval ve Wroclavi, Drážďanech a v Lipsku. Stal se hofmistrem knížete Fürstenberga. Později ho zaujala práce s nevidomými. Působil v ústavu v Badenu i jinde. Rovněž pobyl tři roky v Národním ústavu pro mladé slepce v Paříži. Poté se odstěhoval do Ameriky.

Měl intuitivní právní cítění a přirozený pedagogický takt. Tyto vlastnosti ho stavěly do příznivého světla při otevírání Ústavu pro nevidomé ve Filadelfii. Jeho osoba byla všeobecně pokládaná za záruku úspěchu. Začal s jedním nevidomým chlapcem. Výsledky vzdělávání byly nápadně dobré. Vzbuzovaly velký zájem a také podporu. Přesto, že prezidentem komitétu byl biskup katolické církve, mohl Friedlander rozvíjet svou práci v klidu a nezávislosti na požadavcích církve. Zavedl veřejné roční zkoušky, které již za svého působení v Evropě považoval za nezbytné.

Se soustavným školním vzděláváním nevidomých v širším měřítku začal v r. 1833. Jeho cílem nebylo pouze dát jim přiměřené vzdělání, ale staral se i o jejich životní spokojenost. Všímal si charakteru i temperamentu svých žáků. V ústavu se podobně jako v Evropě provozovala řemesla a hudba. Za svých šest let působení postavil ústav do nejlepšího světla. Zemřel náhle ve své pracovně.

O vzniku a vývoji ústavu napsal Pamětní spis.

Josef Smýkal - Tyflopedický lexikon jmenný
apogeum.info

úvod

vysvětlivky

zkratky

spolupracovníci

o autorovi

použitá literatura

o publikaci

Eliška Hluší

Michal Kuchař

Milan Pešák

Ivo Štěpánek

autor

stáhnout lexikon

formát MS WORD

pouze text

RTF

PDF

obr. příloha 1

obr. příloha 2

obr. příloha 3


© PhDr. Josef Smýkal – Brno 2006

Tištěnou publikaci vydalo
Technické muzeum v Brně
Knižnice oddělení Dokumentace tyflopedických informací
ISBN 80-86413-30-6
EAN 978-80-86413-30-3


Already signed up? Enter your email address.


New users sign up here