Pro pohyb v rejstříku zvolte písmeno indexu
A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S Š T U V W Y Z Ž

předchozí: FRITZERI

další: FRÖBEL, Friedrich Wilhelm August

FRKÁŇ, Ján

* 15. 9. 1919

† 3. 4. 1984

Slovenský hudební pedagog.

Narodil se jako nevidomý v Radkové. Pochází z početné dělnické rodiny. Do ústavu pro nevidomé v Levoči byl jako žák přijat v r. 1926. Od této doby se stává trvalým obyvatelem historické Levoče. Již v době svých školních let se seznámil se základy hudebního umění. Po dokončení školní docházky se vyučil kartáčníkem. Hudbu nezanedbával, ta v něm zaujala trvalé místo.

Po vyučení odchází do Báhoně, kde pracuje jako kartáčnický dělník a pokračuje v hudebním vzdělávání u soukromých učitelů. V r. 1940 odchází do Spišské Nové Vsi, kde na krátkou dobu nachází zaměstnání jako hudebník. V r. 1941 přijal místo výpomocného učitele hudby v levočském Ústavu pro nevidomé, které již neopustil. Až zemřít odešel na střední Slovensko ke svým příbuzným.

V r. 1949 vykonal po soukromém studiu státní zkoušku z hudby. Ve škole v Levoči založil dětský pěvecký sbor, později i smíšený sbor a mandolínový soubor. Tyto skupiny často veřejně vystupovaly a účinkovaly i v rozhlase. Zvláště s dětským sborem vystupoval po celé republice. Byl dobrým upravovatelem lidových písní. J. Frkáň byl také vynikajícím akordeonistou.

Stal se trvalým externím účastníkem hudebních kurzů na Pražské konzervatoři pro nevidomé. Na seminářích učitelů hudby působících na pro nevidomé a pro slabozraké, jejichž iniciátorem byl autor této práce, byl činorodým a podnětným členem.

Vychoval mnoho výborných hudebníků a posluchačů konzervatoře. Svým kolegům i žákům byl dobrým a upřímným přítelem.

Josef Smýkal - Tyflopedický lexikon jmenný
apogeum.info

úvod

vysvětlivky

zkratky

spolupracovníci

o autorovi

použitá literatura

o publikaci

Eliška Hluší

Michal Kuchař

Milan Pešák

Ivo Štěpánek

autor

stáhnout lexikon

formát MS WORD

pouze text

RTF

PDF

obr. příloha 1

obr. příloha 2

obr. příloha 3


© PhDr. Josef Smýkal – Brno 2006

Tištěnou publikaci vydalo
Technické muzeum v Brně
Knižnice oddělení Dokumentace tyflopedických informací
ISBN 80-86413-30-6
EAN 978-80-86413-30-3


Already signed up? Enter your email address.


New users sign up here