Pro pohyb v rejstříku zvolte písmeno indexu
A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S Š T U V W Y Z Ž

předchozí: GRUSZCZYÑSKI, Ryszard

další: GUADET, Jean

GRZEGORZEWSKÁ, Marja

* 18. 4. 1888

† 7. 5. 1967

Zakladatelka polské speciální pedagogiky.

Narodila se ve Wokucze v rodině správce zemědělského statku. Své vzdělání získala docházkou do soukromých škol. Následně vystudovala Varšavskou univerzitu. Stěhovala se do Litvy, kde působila jako soukromá domácí učitelka. Potom odchází na studia do Bruselu, kde se seznamuje se základy speciální pedagogiky. Na pařížské Sorbonně získává doktorát.

V r. 1919 se vrací do Polska. Stává se inspektorkou speciálních škol. Zakládá Státní institut speciální pedagogiky.

V r. 1924 se stala redaktorkou odborného časopisu Szkola specijalna. V r. 1958 je už vedoucí katedry speciální pedagogiky univerzity ve Varšavě a ředitelkou Panstwowego institutu pedagogiky specjalnej.

Z její publikační činnosti: Wyobrazenia wzrokowe u niewidomych (1926), Opieka wychowancza nad dzietmi niewidomymi i gluchociemymi (1933); Struktura psychiozna czytania wzrokowego i dotykowego, Grluchoniemi, Uwagi o strukturze psychicznej niewidomych od urozenia, Niewidomi, ktorzi uzysskali wzrok, Opieka wychowawcza naddziecmi niewidomemi, Struktura psychiczna t. zv. zmyslu przeskód (tj. vnímání do dálky čili tzv. šestý smysl) (Pedagogika specjalna –1964); Wybór pisma (1964) a jedno v té době z největších děl ve světové literatuře, Psychologja niewidomych, I. díl, str. 348, z r. 1930 aj.

Josef Smýkal - Tyflopedický lexikon jmenný
apogeum.info

úvod

vysvětlivky

zkratky

spolupracovníci

o autorovi

použitá literatura

o publikaci

Eliška Hluší

Michal Kuchař

Milan Pešák

Ivo Štěpánek

autor

stáhnout lexikon

formát MS WORD

pouze text

RTF

PDF

obr. příloha 1

obr. příloha 2

obr. příloha 3


© PhDr. Josef Smýkal – Brno 2006

Tištěnou publikaci vydalo
Technické muzeum v Brně
Knižnice oddělení Dokumentace tyflopedických informací
ISBN 80-86413-30-6
EAN 978-80-86413-30-3


Already signed up? Enter your email address.


New users sign up here