Pro pohyb v rejstříku zvolte písmeno indexu
A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S Š T U V W Y Z Ž

předchozí: GUEIT, M.

další: GUILBEAU, Edgar Charles

GUGGHENHEIM, Markus

* 1885

Švýcarský chemik.

Narodil se ve švýcarském městě Aargau v židovské rodině, která tam žila od 17. století. Podle přání rodičů začal pracovat v obchodě, ale jeho pronikavý intelekt ho brzy zavedl zcela jinam.

U rodičů nakonec dosáhl souhlasu ke studiu chemie a již v r. 1907 byl na univerzitě v Basileji promován na doktora přírodních věd. Další tři roky studoval v Berlíně. Potom nastoupil zaměstnání v laboratořích světoznámé švýcarské továrny na výrobu léků Roche.

Po výbuchu v laboratoři úplně oslepl. Neztratil však životní optimizmus. Již v nemocnici se na radu zakladatele švýcarské slepecké knihovny naučil Braillovu bodovému písmu. Aby nějak vyplnil čas, kterého měl na klinice nadbytek, rozšiřoval si své vědomosti. Nechal si předčítat knihy pojednávající o biologii.

V jedné z ošetřovatelek poznal svou budoucí ženu, která mu byla po celých 25 roků výbornou pomocnicí. Na tuto dobu vzpomíná ve svých pamětech.

Po čase se vrací na své dřívější pracoviště, kde se v kolektivu spolupracovníků uplatnil.

Biochemie a medicína začaly v této době chápat nutnost spolupráce chemického průmyslu s klinickou medicínou. Tak začalo docházet k výrobě mnoha léků. Gugghenheim rozpoznal strukturu jistého druhu aminokyseliny, což ho přivedlo k vytvoření léku k určité formě mozkového ochrnutí.

Dalším Gugghenheimovým pracovním oborem byl výzkum látek omezujících srážlivost krve při embolii a trombóze. Využil k tomu vitamínu K, jehož výzkumem se zabýval po několik let. O vitamínech napsal odborný spis.

Věnoval se rovněž péči o nevidomé. Působil ve slepeckém spolku v Basileji a byl činný i v akci Pomoc nevidomým Izraele. V r. 1961 se svou druhou manželkou založil nadaci pro pomoc mladým lékařům a přírodovědcům. Z jejích prostředků je podporováno vydávání vědeckých publikací těchto oborů. Sám nevidomý dovedl najít cesty k tomu, aby pomáhal ostatním. Nezůstal uzavřený do svých starostí, nežehral na svůj osud, těšilo ho, ba přímo toužil pomoci jiným.

Josef Smýkal - Tyflopedický lexikon jmenný
apogeum.info

úvod

vysvětlivky

zkratky

spolupracovníci

o autorovi

použitá literatura

o publikaci

Eliška Hluší

Michal Kuchař

Milan Pešák

Ivo Štěpánek

autor

stáhnout lexikon

formát MS WORD

pouze text

RTF

PDF

obr. příloha 1

obr. příloha 2

obr. příloha 3


© PhDr. Josef Smýkal – Brno 2006

Tištěnou publikaci vydalo
Technické muzeum v Brně
Knižnice oddělení Dokumentace tyflopedických informací
ISBN 80-86413-30-6
EAN 978-80-86413-30-3


Already signed up? Enter your email address.


New users sign up here