Pro pohyb v rejstříku zvolte písmeno indexu
A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S Š T U V W Y Z Ž

předchozí: HUYSMAN, Koelof

další: CHALLAN

CHADŽIGEORGIEV, Dimitr

* 1873

Významný bulharský hudebník a hudební pedagog, člen Svazu bulharských skladatelů. Je jedním ze zakladatelů Státní hudební školy v Sofii a byl jejím prvním ředitelem.

Narodil se v Stare Zagoře. Již od raného dětství projevoval svou náklonnost k hudbě. Hned na vyniká přirozeným hudebním nadáním. Nástup na bulharské katolické gymnázium v Odrinu je šťastnou okolností v jeho životě, protože v té době zde učí proslulý maďarský hudebník Michail Šafran, který ho vyučoval hře na flétnu.

Po obdržení stipendia je mu umožněno studium v Praze (1892–1897). Zde si na konzervatoři zdokonaluje hru na flétnu a u A. Dvořáka studuje kompozici. Tato skutečnost má příznivý vliv na jeho budoucí činnost skladatele a hudebního pedagoga.

I když dostává lákavé nabídky na zaměstnání v zahraničí, po absolvování Pražské konzervatoře se Chadžigeorgiev vrací do své vlasti. Obdržel místo učitele v prvním sofijském chlapeckém gymnáziu, a později v Sofijské pedagogické škole. Po několika letech přesouvá svou činnost do Státního ústavu pro výchovu nevidomých dětí. Pod jeho vedením dělá své první hudební kroky pozdější významný bulharský nevidomý hudební skladatel Petko Stajnov. Hodiny hry na flétnu jsou pro Stajnova zdrojem inspirací jeho budoucí pedagogické a skladatelské činnosti. V ústavu pro nevidomé učí Chadžigeorgiev pouze několik let, přesto zanechává po sobě trvalou stopu. Po celý svůj život akademik Petko Stajnov na něho vzpomíná s nejvřelejšími pocity a hlubokou úctou.

Josef Smýkal - Tyflopedický lexikon jmenný
apogeum.info

úvod

vysvětlivky

zkratky

spolupracovníci

o autorovi

použitá literatura

o publikaci

Eliška Hluší

Michal Kuchař

Milan Pešák

Ivo Štěpánek

autor

stáhnout lexikon

formát MS WORD

pouze text

RTF

PDF

obr. příloha 1

obr. příloha 2

obr. příloha 3


© PhDr. Josef Smýkal – Brno 2006

Tištěnou publikaci vydalo
Technické muzeum v Brně
Knižnice oddělení Dokumentace tyflopedických informací
ISBN 80-86413-30-6
EAN 978-80-86413-30-3


Already signed up? Enter your email address.


New users sign up here