Pro pohyb v rejstříku zvolte písmeno indexu
A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S Š T U V W Y Z Ž

předchozí: JACOBI, Christian Totthilf

další: JAKOB (Jacob) z Netry

JÄGER, V. A.

Německý oční lékař.

Je autorem tabulek různých druhů a velikostí písma pro zjišťování zrakové ostrosti na blízko. Tyto tabulky doplňují ve vyšetřovacím testu ostrosti zraku na dálku pozdější tzv. Snellenovy optotypy z písmen různých velikostí a Pfliegrovy háky pro zjišťování zrakové ostrosti dětí předškolního věku. Jäger vydal r. 1838 své „Blätter für Taubstummenund Blindenanstalten“ jako přílohu darmstadtského časopisu (Všeobecné školské noviny).

Josef Smýkal - Tyflopedický lexikon jmenný
apogeum.info

úvod

vysvětlivky

zkratky

spolupracovníci

o autorovi

použitá literatura

o publikaci

Eliška Hluší

Michal Kuchař

Milan Pešák

Ivo Štěpánek

autor

stáhnout lexikon

formát MS WORD

pouze text

RTF

PDF

obr. příloha 1

obr. příloha 2

obr. příloha 3


© PhDr. Josef Smýkal – Brno 2006

Tištěnou publikaci vydalo
Technické muzeum v Brně
Knižnice oddělení Dokumentace tyflopedických informací
ISBN 80-86413-30-6
EAN 978-80-86413-30-3


Already signed up? Enter your email address.


New users sign up here