Pro pohyb v rejstříku zvolte písmeno indexu
A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S Š T U V W Y Z Ž

předchozí: JUVONEN, Eimar

další: KAČABA, Josef

KACERA, Jaroslav

* 4. 1. 1942

Slovenský sociální pracovník, ředitel slepecké knihovny a tiskárny.

Narodil se v Smrečanech. Jeho útlé dětství poznamenaly dvě tragické události. Otec mu zahynul ve Slovenském národním povstání, on sám utrpěl úraz, který ho připravil o zrak a pravou ruku. Především ta druhá událost určila jeho další životní cestu.

V r. 1948 nastoupil do pro nevidomé v Levoči. Toužil po dalším vzdělání, ale vedení školy jeho snahu nepodpořilo. Vyučil se tedy košikářem. Začal pracovat v družstvu invalidů. V r. 1960 se přihlásil ke studiu na střední škole, které s úspěchem absolvoval. Na PrF však přijat nebyl.

Hluboký zájem o sociálně právní problematiku ho vedl k soukromému studiu zákonných opatření platných pro nevidomé a slabozraké občany. Pro své odborné znalosti byl přijat za člena posudkové komise. V r. 1976 byl přeřazen do funkce sociálního pracovníka Výrobního družstva invalidů v Košicích, kde později vykonával funkci podnikového právníka. Přihlásil se znovu ke studiu práv v Košicích, které zakončil bez doktorátu v r. 1985.

V r. 1990 se stal pracovníkem slepecké tiskárny v Levoči. Vypracoval přehled anglického slepeckého zkratkopisu. V r. 1992 byl jmenován šéfredaktorem časopisu pro nevidomé Nový život. V následujícím roce byl jmenován ředitelem slepecké tiskárny a knihovny v Levoči, kde setrval do r. 2005.

Jeho životní cesta je charakteristická pro mnohé nevidomé, kteří prošli s internátem bez povšimnutí jejich možného pozdějšího rozvoje. Bylo potom už jen na Kacerově vlastní píli a úsilí k prosazení životních ideálů.

Josef Smýkal - Tyflopedický lexikon jmenný
apogeum.info

úvod

vysvětlivky

zkratky

spolupracovníci

o autorovi

použitá literatura

o publikaci

Eliška Hluší

Michal Kuchař

Milan Pešák

Ivo Štěpánek

autor

stáhnout lexikon

formát MS WORD

pouze text

RTF

PDF

obr. příloha 1

obr. příloha 2

obr. příloha 3


© PhDr. Josef Smýkal – Brno 2006

Tištěnou publikaci vydalo
Technické muzeum v Brně
Knižnice oddělení Dokumentace tyflopedických informací
ISBN 80-86413-30-6
EAN 978-80-86413-30-3


Already signed up? Enter your email address.


New users sign up here