Pro pohyb v rejstříku zvolte písmeno indexu
A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S Š T U V W Y Z Ž

předchozí: KALINA Z JAETHENSTEINU, Matyáš

další: KARACCIOLI

KAPLANOVÁ, Marie

* 20. 9. 1923

Česká přepisovatelka černotiskových hudebnin do Braillovy hudební notace.

Narodila se v Hostivicích s vrozenou oční vadou. Zrak se jí nezlepšil ani po několika operacích, zůstala jí slabozrakost. Od útlého dětství jevila zájem o hudbu a zpěv. Pět let navštěvovala ve svém rodišti. Poté byla přijata do hradčanského ústavu pro nevidomé děti v Praze, kde se věnovala hudbě. Mimo školní vyučování navštěvovala hodiny hry na klavír, později též hru na varhany, housle. Věnovala se i sólovému zpěvu. Po r. 1945 studovala hru na klavír a hudební teorii soukromě. Od r. 1969 byla přijata ke studiu na SHŠI pro mládež s vadami zraku v Praze – obory sólový zpěv a hra na klavír.

Věnovala se soukromému vyučování hudbě. V r. 1957 ji získal Pavel Les pro práci v hudebním oddělení slepecké tiskárny v Praze. Po odchodu Fr. Kolmana a E. Macha zůstala jedinou pracovnicí v přepisu běžných (černotiskových) hudebnin do Braillovy hudební notace. Zúčastňovala se jednání o její unifikaci v tuzemských komisích i v zahraničí (Lipsko, Varšava, Moskva). Do této odborné činnosti1 zapracovala několik dalších přepisovačů. Oddělení vedla do r. 1973.

Práce M. Kaplanové a činnost hudebního oddělení byla kladně oceňovaná i zahraničními experty. K aktuálnímu výběru titulů pro přepis přispěla i její činnost v celostátní komisi nevidomých a slabozrakých učitelů hudby.

*1) Největšími problémy jsou přepisy vertikálních tónových vztahů (akordy) hudebních do horizontální polohy. Tuto nutnost vyžaduje sám princip Braillova bodového zápisu textů. Nelze využít možnosti vertikály. Z toho vyplývá, že veškeré hudební znaky je nutné psát vedle sebe. Nemožný je rovněž globální pohled na hudební zápis, který je nutné číst znak po znaku, kdy noty jsou přerušovány nejrůznějšími jinými znaky včetně slov

Josef Smýkal - Tyflopedický lexikon jmenný
apogeum.info

úvod

vysvětlivky

zkratky

spolupracovníci

o autorovi

použitá literatura

o publikaci

Eliška Hluší

Michal Kuchař

Milan Pešák

Ivo Štěpánek

autor

stáhnout lexikon

formát MS WORD

pouze text

RTF

PDF

obr. příloha 1

obr. příloha 2

obr. příloha 3


© PhDr. Josef Smýkal – Brno 2006

Tištěnou publikaci vydalo
Technické muzeum v Brně
Knižnice oddělení Dokumentace tyflopedických informací
ISBN 80-86413-30-6
EAN 978-80-86413-30-3


Already signed up? Enter your email address.


New users sign up here