Pro pohyb v rejstříku zvolte písmeno indexu
A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S Š T U V W Y Z Ž

předchozí: KURLAND, Karel

další: LAAS–D´AGUEN, Pierre Victor

KVĚTOŇOVÁ, Lea

*  3. 10. 1963

Narodila se v Nových Zámcích na Slovensku. navštěvovala v Brně (1970–1979).

Gymnázium Jana Blahoslava v Ivančicích dokončila maturitou v r. 1983. Studium na UP v Olomouci (1985–1989) ukončila obhájením diplomové práce na téma: Negativní jevy na prvním stupni . Na téže vysoké škole absolvovala doktorandské studium (1993–1997) dizertační prací: Raná péče o dítě se zrakovým postižením. Habilitovala se v oboru pedagogika na PF MU Brno v r. 2000.

Průběh zaměstnání: 1989–1993 působila jako učitelka v při Fakultní dětské nemocnici v Brně (oční klinika), 1993-2001 katedra speciální pedagogiky PF MU v Brně jako odborná asistentka, v r. 2000 docentka. Od r. 2000 pracuje na katedře speciální pedagogiky PedF UK v Praze jako vedoucí katedry.

Ve vědecko-výzkumné činnosti se zaměřuje na oblast edukace a terapie ZP dítěte raného věku, a edukaci dětí s kombinovaným postižením. V tomto odborném okruhu začala Květoňová získávat své první zkušenosti ve spolupráci s poradnou rané péče v Brně.

Vybrané publikace: Základy oftalmopedie (1993); Oftalmopedie (1998); Oftalmopedie (2000); Edukace dětí se speciálními potřebami v raném a předškolním věku (2004); Reedukace a kompenzace zraku, In.: Vítková, M. ed.: Integrativní speciální pedagogiky. Integrace školní a sociální. Brno (2004); Možnosti a podmínky pro zaměstnávání osob s těžkým zrakovým postižením, In.: Bartoňová, M., Pipeková, J., Vítková, M. Integrace handicapovaných na trhu práce v mezinárodní dimenzi (2005); Analyseder Behinderung für die Bescheftigung von Menschen mit schwerer Sehbehinderung, In.: Pipeková, J., Vítková, M. Integration Jugentlicher mit Behinderungen in den Arbeitsmarkt aus transnationaler Sicht (2006).

Josef Smýkal - Tyflopedický lexikon jmenný
apogeum.info

úvod

vysvětlivky

zkratky

spolupracovníci

o autorovi

použitá literatura

o publikaci

Eliška Hluší

Michal Kuchař

Milan Pešák

Ivo Štěpánek

autor

stáhnout lexikon

formát MS WORD

pouze text

RTF

PDF

obr. příloha 1

obr. příloha 2

obr. příloha 3


© PhDr. Josef Smýkal – Brno 2006

Tištěnou publikaci vydalo
Technické muzeum v Brně
Knižnice oddělení Dokumentace tyflopedických informací
ISBN 80-86413-30-6
EAN 978-80-86413-30-3


Already signed up? Enter your email address.


New users sign up here