Pro pohyb v rejstříku zvolte písmeno indexu
A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S Š T U V W Y Z Ž

předchozí: LORENS-LATCHOS, P.

další: LORM, Hieronymus

LORENZ, Rudi

* 10. 3. 1945

Český sochař, grafik, pedagog.

Narodil se v Žilině. Základní vzdělání nabyl v Brně. V letech 1960 až 1964 studoval na střední uměleckoprůmyslové škole v Brně. V letech 1968–1971 pokračoval ve studiu na PF univerzity v Hradci Králové. V r. 1971 byl vyloučen ze studií pro nesouhlas s okupací vojsky Varšavské smlouvy. Jako známý písničkář projevoval tento nesouhlas již dříve, po násilném obsazení Československa tvorbou tzv. protestsongů. V r. 1990 byl plně rehabilitován.

Dalších devět let (1973–1982) byl zaměstnán v propagačních odděleních různých podniků. Od r. 1983 pracuje jako svobodný umělec. V r. 1992 mu brněnské Kulturní a informační centrum udělilo zvláštní cenu za projekt Výtvarný dialog s nevidomými dětmi. V letech 1997–1999 dokončil studia na PF univerzity v Hradci Králové. Jeho diplomová práce na téma Výtvarný dialog mezi nevidomou mládeží a výtvarníkem informovaně rozpracovává dosud opomíjenou tematiku výchovy nevidomého dítěte k estetickému poznávání světa. V r. 1998 mu byla udělena Cena města Brna v oboru užité umění. Od r. 2000 pracuje jako výtvarník a pedagog v Brně.

Rudi Lorenz absolvoval více než 60 samostatných výstav doma i v zahraničí, zúčastnil se mnoha kolektivních výstavních akcí. Nevidomým dětem i dospělým nabízí svá tzv. díla haptické (lépe snad taktilní) intarzie. Svým působením vzbudil v nevidomých dětech touhu po spolupráci. Vzniklo tak několik artefaktů, na jejichž konečném řešení se podílely i nevidomé děti. Svůj vztah k nim vyjadřuje projektem výtvarný dialog profesionálního výtvarníka s nevidomými.

Výtvarné práce R. Lorenze jsou katalogizovány ve Slovníku českých a slovenských umělců 1950–2001.

Josef Smýkal - Tyflopedický lexikon jmenný
apogeum.info

úvod

vysvětlivky

zkratky

spolupracovníci

o autorovi

použitá literatura

o publikaci

Eliška Hluší

Michal Kuchař

Milan Pešák

Ivo Štěpánek

autor

stáhnout lexikon

formát MS WORD

pouze text

RTF

PDF

obr. příloha 1

obr. příloha 2

obr. příloha 3


© PhDr. Josef Smýkal – Brno 2006

Tištěnou publikaci vydalo
Technické muzeum v Brně
Knižnice oddělení Dokumentace tyflopedických informací
ISBN 80-86413-30-6
EAN 978-80-86413-30-3


Already signed up? Enter your email address.


New users sign up here