Pro pohyb v rejstříku zvolte písmeno indexu
A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S Š T U V W Y Z Ž

předchozí: LUSSEYRAN, Jacques

další: MAARÍ

LÝSEK, František

* 2. 5. 1904

† 16. 1. 1977

Český hudební pedagog a hudební vědec.

Narodil se v Proskovicích na Ostravsku. Pochází z hudební rodiny. Dosáhl aprobace pro vyučování na měšťanských školách. V r. 1932 vykonal na Brněnské konzervatoři státní zkoušku z hudby. Pokračoval ve studiu na MU v Brně. Název dizertace: Hudebnost mládeže školou povinné. V pedagogické praxi se zaměřil na dětské pěvecké sbory, které dosahovaly vynikajících úspěchů. Vyučoval na měšťanských školách a pak na Brněnské konzervatoři a JAMU, i na tehdejší VŠP.

Dětský pěvecký sbor přivedl na vysokou úroveň. Vytvořil tzv. nápěvkovou metodu, podle které si žáci velmi rychle vytvořili přesné hudební představy horizontální pomocí uvědomělé vokální intonace. Prováděl rovněž výzkumy hudebnosti nevidomých dětí a dospěl k názoru, že okamžikem oslepnutí člověka se zkvalitní jeho hudební představy a zvýší se tzv. hudební sluch. Výzkumy jiných však prokázaly, že tomu tak není.

Josef Smýkal - Tyflopedický lexikon jmenný
apogeum.info

úvod

vysvětlivky

zkratky

spolupracovníci

o autorovi

použitá literatura

o publikaci

Eliška Hluší

Michal Kuchař

Milan Pešák

Ivo Štěpánek

autor

stáhnout lexikon

formát MS WORD

pouze text

RTF

PDF

obr. příloha 1

obr. příloha 2

obr. příloha 3


© PhDr. Josef Smýkal – Brno 2006

Tištěnou publikaci vydalo
Technické muzeum v Brně
Knižnice oddělení Dokumentace tyflopedických informací
ISBN 80-86413-30-6
EAN 978-80-86413-30-3


Already signed up? Enter your email address.


New users sign up here