Pro pohyb v rejstříku zvolte písmeno indexu
A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S Š T U V W Y Z Ž

předchozí: MÄKELÄ, Pekka

další: MALAVAL, François

MAKOWSKI, Marek

* 14. 4. 1828

† 23. 1. 1893

Zakladatel Ústavu pro nevidomé ve Lvově (Lemberg).

Narodil se v hornickém městě Bochnia. Po studiích na reálce se nechal zapsat na techniku, kde svá studia úspěšně zakončil. Na závěr vykonal zkoušky učitelské způsobilosti.

Začal ve Lvově vyučovat jako soukromý učitel. V r. 1849 se zde začalo s plánováním založení ústavu pro nevidomé. Makowski byl vyslán na studijní cestu do Vídně, aby se tam seznámil se základy výchovy a vzdělávání nevidomých i organizací ústavu. Po šesti měsících vykonal zkoušky, které ho opravňovaly k vyučování v ústavech pro nevidomé.

Dále vykonal rozsáhlou studijní cestu do Lince, Mnichova, Drážďan a Wroclawi. Zastavil se rovněž v Krakově a Varšavě. Zkušenosti z cest sepsal.

Požádal cara o povolení otevřít ústav pro nevidomé ve Lvově. Povolení bylo uděleno a ústav byl založen v r. 1850. Se svou manželkou zde působil čtyřicet let. Za svou dlouholetou a úspěšnou činnost si získal uznání nevidomých i tamních úřadů.

Největší pozornost věnoval rozvoji řemesel. Košikářství učil sám osobně. Ústav se pravidelně zúčastňoval soutěží výrobků. Získal devět diplomů a několik medailí.

V Domě invalidů ve Lvově, který rovněž Makowski vedl, pečoval o třicet osleplých vojáků, které učil tkaní. V r. 1865 byl za tuto činnost vyznamenán.

Pro podporu propuštěných chovanců vytvořil finanční fond. Protože nevidomých bylo mnoho, plánoval výstavbu nové, větší budovy.

Ještě doznívaly velkolepé oslavy obou manželů, kteří věnovali svůj život ve prospěch péče o výchovu a vzdělávání nevidomých, když jeho manželka nenadále zemřela. Tuto ztrátu nesl velice těžce. Brzy nato zemřel.

Josef Smýkal - Tyflopedický lexikon jmenný
apogeum.info

úvod

vysvětlivky

zkratky

spolupracovníci

o autorovi

použitá literatura

o publikaci

Eliška Hluší

Michal Kuchař

Milan Pešák

Ivo Štěpánek

autor

stáhnout lexikon

formát MS WORD

pouze text

RTF

PDF

obr. příloha 1

obr. příloha 2

obr. příloha 3


© PhDr. Josef Smýkal – Brno 2006

Tištěnou publikaci vydalo
Technické muzeum v Brně
Knižnice oddělení Dokumentace tyflopedických informací
ISBN 80-86413-30-6
EAN 978-80-86413-30-3


Already signed up? Enter your email address.


New users sign up here