Pro pohyb v rejstříku zvolte písmeno indexu
A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S Š T U V W Y Z Ž

předchozí: MALAVAL, François

další: MALOSOVÁ

MALKOWSKI, Mario

* 14. 6. 1926

Německý sochař a keramik.

Jeho rodištěm je Magdeburk, kde žil celý život. O zrak ho ještě před koncem války připravila střepina granátu. Bylo mu tehdy osmnáct roků. Nabídli mu, aby se vyučil kartáčníkem nebo košikářem, ale on to odmítl. Chtěl dělat něco, kde by mohl uplatnit svou fantazii, chtěl nějakým způsobem tvořit. Již v době rekonvalescence zkoušel něco vyřezávat. Začal vyrábět dřevěné hračky, svícny, popelníky a upomínkové předměty.

Když se oženil, manželka mu jeho výrobky barvila, aby šly lépe na odbyt. V r. 1949 vystavoval své práce na výstavě v Schönebecku, kde upoutaly pozornost. Malkowski však nechtěl být pouze řemeslníkem, toužil stát se umělcem. Konečně získal stipendium pro studium na Umělecké škole v Magdeburku (1949) a později v Berlíně. Napínal všechny své síly, aby držel krok se svými spolužáky, podařilo se. Na závěr vykonal státní zkoušku jako sochař.

V r. 1953 dokončil studia a stal se samostatně tvořícím umělcem. Lákaly ho hlavně náměty ze života nevidomých, s nimiž se cítil být osudově svázaný. Tak vznikla bronzová socha v životní velikosti čtoucí nevidomý, určená pro Slepeckou knihovnu v Lipsku, a půlmetrová plastika portrétu Louise Brailla. K Braillovi se vrátil ještě jednou, a to jeho poprsím, které je umístěno v Braillově muzeu v Coupvray. Pro ozdravovnu Svazu nevidomých a slabozrakých ve Werningerode vytvořil sochu Slepý kartáčník. Méně znamenaly práce na stavební keramice apod.

Vedl výtvarné kroužky pro děti i dospělé. Organizoval také kurz pro instruktory modelování. Od roku 1968 pracuje pod jeho vedením kroužek nevidomých a slabozrakých. Této činnosti věnoval velmi mnoho času. Byl přesvědčený o tom, že i tato činnost některé nevidomé může posunout do oblasti umění.

Josef Smýkal - Tyflopedický lexikon jmenný
apogeum.info

úvod

vysvětlivky

zkratky

spolupracovníci

o autorovi

použitá literatura

o publikaci

Eliška Hluší

Michal Kuchař

Milan Pešák

Ivo Štěpánek

autor

stáhnout lexikon

formát MS WORD

pouze text

RTF

PDF

obr. příloha 1

obr. příloha 2

obr. příloha 3


© PhDr. Josef Smýkal – Brno 2006

Tištěnou publikaci vydalo
Technické muzeum v Brně
Knižnice oddělení Dokumentace tyflopedických informací
ISBN 80-86413-30-6
EAN 978-80-86413-30-3


Already signed up? Enter your email address.


New users sign up here