Pro pohyb v rejstříku zvolte písmeno indexu
A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S Š T U V W Y Z Ž

předchozí: MARGOLIN, Michail V.

další: MARCHAL, Andreé

MARHAUER, Wilhelm

* 24. 1. 1917

† 24. 12. 1976

Zakladatel koncertní agentury pro nevidomé hudebníky v Německu, je rovněž zakladatelem střediska pro hluchoslepé.

Narodil se v Hannoveru. Od narození byl nevidomý. Stal se žákem tamního ústavu pro nevidomé, kde získal základní všeobecné vzdělání. Obchodní školu absolvoval v Marburku. Zamýšlel se stát učitelem hudby, vstoupil proto do hudebně pedagogického semináře v Berlíně, aby se připravil ke státní zkoušce z hudby. Válečné události však jeho záměr zmařily.

V r. 1943 si založil vlastní koncertní agenturu pro pořádání koncertů nevidomých hudebníků. Když se tato instituce stala po válce veřejně právní organizací, stal se jejím jednatelem.

Zastával několik funkcí v západoněmeckém hnutí nevidomých. Z jeho iniciativy bylo vybudováno několik zotavoven, domovů důchodců i obytných domů pro nevidomé. Jeho největším činem je vybudování střediska pro hluchoslepé v Hannoveru. Obsahuje školu, dílny i domov důchodců.

Marhauer si dále získal velké zásluhy v pomoci Svazu nevidomých Tuniska, jehož byl čestným místopředsedou.

Josef Smýkal - Tyflopedický lexikon jmenný
apogeum.info

úvod

vysvětlivky

zkratky

spolupracovníci

o autorovi

použitá literatura

o publikaci

Eliška Hluší

Michal Kuchař

Milan Pešák

Ivo Štěpánek

autor

stáhnout lexikon

formát MS WORD

pouze text

RTF

PDF

obr. příloha 1

obr. příloha 2

obr. příloha 3


© PhDr. Josef Smýkal – Brno 2006

Tištěnou publikaci vydalo
Technické muzeum v Brně
Knižnice oddělení Dokumentace tyflopedických informací
ISBN 80-86413-30-6
EAN 978-80-86413-30-3


Already signed up? Enter your email address.


New users sign up here