Pro pohyb v rejstříku zvolte písmeno indexu
A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S Š T U V W Y Z Ž

předchozí: MARCHAL, Andreé

další: MARKEZOTT, Arnold

MARKÉTA Z RAVENNY

† 1505

Vzdělaná žena. Byla tak nazývána proto, že v tomto městě prožila většinu života a byla zde všeobecně známá a vážená.

O zrak přišla již v dětském věku. Pocházela z chudé rodiny. Byla tak bystrá, že ji občané často vyhledávali jako poradkyni a snad i jako rozhodčí ke sporům. Podle některých zpráv nadiktovala zásady chování klášterního kléru, které se prý staly podkladem pravidel jezuitského řádu. Výbornou pověst měla i u vévody z Mantovy a také u papeže.

Samozřejmě nemuselo vše odpovídat skutečnosti, je jisté, že byla idealizována pro svou slepotu v rámci názoru, že když jí scházel tělesný zrak, měla by mít tím lepší zrak duchovní.

Josef Smýkal - Tyflopedický lexikon jmenný
apogeum.info

úvod

vysvětlivky

zkratky

spolupracovníci

o autorovi

použitá literatura

o publikaci

Eliška Hluší

Michal Kuchař

Milan Pešák

Ivo Štěpánek

autor

stáhnout lexikon

formát MS WORD

pouze text

RTF

PDF

obr. příloha 1

obr. příloha 2

obr. příloha 3


© PhDr. Josef Smýkal – Brno 2006

Tištěnou publikaci vydalo
Technické muzeum v Brně
Knižnice oddělení Dokumentace tyflopedických informací
ISBN 80-86413-30-6
EAN 978-80-86413-30-3


Already signed up? Enter your email address.


New users sign up here