Pro pohyb v rejstříku zvolte písmeno indexu
A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S Š T U V W Y Z Ž

předchozí: MARTELIUS, Olavi

další: MARYLSKI, Anton-Józef

MARTINUSSEN, Leif

* 29. 7. 1941

Dánský varhaník a hudební skladatel.

Narodil se jako nevidomý v Hobro. Povinnou školní docházku dokončil v Národním ústavu pro nevidomé a slabozraké v Kodani, kde se také věnoval studiu hudby. V tomto studiu pokračoval na Královské dánské hudební akademii v Kodani, obor varhany. Absolvoval v r. 1969. Ještě v tomtéž roce se stává regenschorim.

Po obdržení stipendia (1972) dále studoval pod vedením skladatele Bedřicha Janáčka (Lund, Švédsko), katedrálního varhaníka Gottharda Arnéra a profesora skladby Ingvara Lindholma (Stockholm).

V r. 1970 nastupuje místo regenschoriho v chrámu v Kodani. Od r. 1981 je učitelem hry na klavír v městské hudební škole v Tarnby. Je členem Dánské asociace varhaníků a regenschoriů, členem Dánské společnosti hudebních skladatelů, prezidentem hudebního festivalu Amager Music festival (od r. 1973).

Zúčastnil se několika mezinárodních soutěží těžce zrakově postižených hudebních skladatelů, na nichž získává výborná umístění (např. r. 1972 Helsinky, r. 1988 Mariánské Lázně).

Napsal skladby pro varhany, klavír, komorní soubory i orchestr. Psal také sbory, žalmy aj. Skladba pro smíšený sbor vyhrála první cenu v soutěži těžce zrakově postižených hudebníků v Mariánských Lázních (1985). V soutěži v r. 1990 byla oceněna jeho orchestrální Skladba pro flétnu a smyčce. Upoutává i jeho činnost publicistická.

Josef Smýkal - Tyflopedický lexikon jmenný
apogeum.info

úvod

vysvětlivky

zkratky

spolupracovníci

o autorovi

použitá literatura

o publikaci

Eliška Hluší

Michal Kuchař

Milan Pešák

Ivo Štěpánek

autor

stáhnout lexikon

formát MS WORD

pouze text

RTF

PDF

obr. příloha 1

obr. příloha 2

obr. příloha 3


© PhDr. Josef Smýkal – Brno 2006

Tištěnou publikaci vydalo
Technické muzeum v Brně
Knižnice oddělení Dokumentace tyflopedických informací
ISBN 80-86413-30-6
EAN 978-80-86413-30-3


Already signed up? Enter your email address.


New users sign up here