Pro pohyb v rejstříku zvolte písmeno indexu
A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S Š T U V W Y Z Ž

předchozí: NÄDLER, Hermann Friedrich

další: NAIA, Filip

NAHODIL, Karel

Podučitel v Brně.

Od r. 1846 do r. 1855 působil jako první výpomocný podučitel v Ústavu pro nevidomé v Brně. Jeho denní rozvrh byl naplněn prací ve škole, spolu s Beitlem vykonával rovněž práci vychovatele i pečovatele o nevidomé žáky. Povinnosti pro něho končily většinou až ve večerních hodinách, kdy zodpovídal za uložení dětí ke spánku.

Podučitel Karel Nahodil byl přijat, jak se praví, pro „dozor“ ve druhé třídě, kde se začínají používat tzv. Kleinovy psací stroje pro propichovanou latinku a ruské sčoty. Vyučování ovšem probíhalo nejvíce pamětně.

Josef Smýkal - Tyflopedický lexikon jmenný
apogeum.info

úvod

vysvětlivky

zkratky

spolupracovníci

o autorovi

použitá literatura

o publikaci

Eliška Hluší

Michal Kuchař

Milan Pešák

Ivo Štěpánek

autor

stáhnout lexikon

formát MS WORD

pouze text

RTF

PDF

obr. příloha 1

obr. příloha 2

obr. příloha 3


© PhDr. Josef Smýkal – Brno 2006

Tištěnou publikaci vydalo
Technické muzeum v Brně
Knižnice oddělení Dokumentace tyflopedických informací
ISBN 80-86413-30-6
EAN 978-80-86413-30-3


Already signed up? Enter your email address.


New users sign up here