Pro pohyb v rejstříku zvolte písmeno indexu
A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S Š T U V W Y Z Ž

předchozí: NAKAMURA, Kjotaro

další: NAŇKA, Jaroslav

NÁLEVKA, Bohumír

* 13. 5. 1909

† 27. 5. 1977

Český hudební pedagog. Profesor Střední hudební školy pro mládež s vadami zraku v Praze. Patřil mezi její první pedagogy.

Narodil se v Pardubicích. V útlém věku ztratil zrak. Krátce po skončení první světové války byl v r. 1919 přijat do Deylova ústavu pro výchovu nevidomých v Praze. Zde získal základní všeobecné i hudební vzdělání. Již v průběhu studií projevil velký hudební i výrazný literární talent. Psal verše, které jsou roztroušeny v různých dobových časopisech. Aktivně se zajímal o esperanto a zúčastňoval se sjezdu esperantistů. Byl výborným šachistou.

V r. 1938 vykonal státní zkoušku z hudby a odešel vyučovat hudbě do svého rodiště. Existenční zabezpečení však získal až v r. 1949 jako učitel Deylova ústavu, který se mezitím transformoval na hudební školu.

Vyučoval ve SHŠI pro mládež s vadami zraku v Praze od jejího založení. Státní zkouškou ze hry na akordeon, které se podrobil v r. 1954, si rozšířil svou aprobaci. Zasloužil se o rozvoj akordeonového oddělení v době, kdy se teprve zavádělo vyučování hře na tento původně lidový hudební nástroj. Na hudebních školách se výuka rozšiřuje. O svých zkušenostech psal do odborných časopisů včetně hudební přílohy časopisu Zora.

Dlouhá léta byl činný ve slepeckých organizacích. Za svou práci byl oceněn medailí SI.

Na počátku šedesátých let odešel do důchodu. Netrpěl bolestínstvím, žil plným a tvořivým životem.

Z.Š.

Josef Smýkal - Tyflopedický lexikon jmenný
apogeum.info

úvod

vysvětlivky

zkratky

spolupracovníci

o autorovi

použitá literatura

o publikaci

Eliška Hluší

Michal Kuchař

Milan Pešák

Ivo Štěpánek

autor

stáhnout lexikon

formát MS WORD

pouze text

RTF

PDF

obr. příloha 1

obr. příloha 2

obr. příloha 3


© PhDr. Josef Smýkal – Brno 2006

Tištěnou publikaci vydalo
Technické muzeum v Brně
Knižnice oddělení Dokumentace tyflopedických informací
ISBN 80-86413-30-6
EAN 978-80-86413-30-3


Already signed up? Enter your email address.


New users sign up here