Pro pohyb v rejstříku zvolte písmeno indexu
A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S Š T U V W Y Z Ž

předchozí: NICOLLE, André

další: NIEDERHÄUSERN, Heinrich von

NICOLODI, Aurelio

* 1. 4. 1894

† 27. 10. 1950

Organizátor péče o nevidomé v Itálii.

Narodil se ve Florencii. Oslepl jako důstojník v bojích za první světové války. Studoval ve Francii a v Belgii, později pobyl v Argentině. Po válce se vrátil domů. Ve Florencii založil rehabilitační středisko pro válečné poškozence. Stal se předsedou Spolku válečných slepců. V r. 1919 založil italský Svaz osleplých vojáků, r. 1919 tyflologický časopis Corriere dei ciechi. V r. 1920 založil celonárodní organizaci nevidomých Unione italiana ciechi. V r. 1921 vznikla z jeho iniciativy Federace ústavů pro nevidomé Itálie. Spolu s Romagnolim prosadili, že v r. 1923 převzalo ministerstvo školství do své správy dvanáct internátů pro nevidomé. Prakticky to znamenalo, že tato dosud azylová zařízení se stala školami.

V r. 1924 založil velkou slepeckou tiskárnu a v roce 1928 slepeckou knihovnu. Téhož roku otevřel i středisko pro výcvik slepeckých vodicích psů. V r. 1929 vznikl z jeho iniciativy Velký ústav pro nevidomé ve Florencii. R. 1934 prosadil uzákonění státních penzí pro civilní nevidomé. Dalším velkým dílem A. Nicolodiho bylo vytvoření výrobního podniku, který v období svého rozkvětu poskytl práci několika tisícům nevidomých a slabozrakých. Jeho rozvoj zastavila druhá světová válka. V r. 1936 založil spolek Ente Nazionale di Lavoro per i ciechi.

Tento faktografický výčet jeho činnosti je výsledkem dlouhodobého a cílevědomého působení člověka, který byl hluboce přesvědčený, že nevidomí jsou schopní zaujmout důstojné místo v lidské společnosti. O tom však bylo třeba přesvědčit především státní úředníky a zajistit dostatečné finanční prostředky. Nemenším úkolem bylo zajistit dostatečný počet vhodných vedoucích pracovníků. I přesto bylo nejdůležitější nalézt způsoby, jak toho docílit a hlavně vytrvat. Itálie v Nicolodiho osobnosti našla toho pravého člověka, který dovedl vytrvat a vystavěl všechny předpoklady, aby se nevidomí mohli stát důstojnými členy společnosti.

Jeho památka je v Itálii dosud živá, i když v jiných zemích se o jeho mimořádném významu pro italské nevidomé mnoho neví.

Josef Smýkal - Tyflopedický lexikon jmenný
apogeum.info

úvod

vysvětlivky

zkratky

spolupracovníci

o autorovi

použitá literatura

o publikaci

Eliška Hluší

Michal Kuchař

Milan Pešák

Ivo Štěpánek

autor

stáhnout lexikon

formát MS WORD

pouze text

RTF

PDF

obr. příloha 1

obr. příloha 2

obr. příloha 3


© PhDr. Josef Smýkal – Brno 2006

Tištěnou publikaci vydalo
Technické muzeum v Brně
Knižnice oddělení Dokumentace tyflopedických informací
ISBN 80-86413-30-6
EAN 978-80-86413-30-3


Already signed up? Enter your email address.


New users sign up here