Pro pohyb v rejstříku zvolte písmeno indexu
A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S Š T U V W Y Z Ž

předchozí: NIEDERHÄUSERN, Heinrich von

další: NIENDORFER, Johann, Friedrich

NIEMCZYÑSKI, August

* 1860

† 1936

Učitel v Ústavu pro nevidomé v Brně.

Narodil se a žil v Brně. Otec Polák, matka Češka.

Spolupracoval na Mellově Encyklopedii. Je autorem několika učebnic pro nevidomé děti, např. jednu zpracoval s ředitelem Ústavu pro nevidomé v Ústí nad Labem. Vydal publikaci o výchově a vzdělávání nevidomých dětí. Z dalších prací je to např. učebnice Obrazy z dějin. Psal především v německém jazyce. Během zrušení ústavu v Ústí nad Labem byly všechny německé knihy zničeny. Přes značné úsilí se nepodařilo pro fondy Slepeckého muzea v Brně najít ani jedinou.

Po odchodu ředitele Fr. Pavlíka do penze v r. 1919 měl šanci stát se v Brně jeho nástupcem, ale nebyl jmenován právě z důvodů svého německého smýšlení. Po první světové válce bylo třeba vedením ústavu jmenovat ředitele České národnosti a vlasteneckého zaměření.

Známý je pouze jeho jeden časopisecký příspěvek: Moderní duch péče o slepé (Účetní zpráva r. 1909).

Josef Smýkal - Tyflopedický lexikon jmenný
apogeum.info

úvod

vysvětlivky

zkratky

spolupracovníci

o autorovi

použitá literatura

o publikaci

Eliška Hluší

Michal Kuchař

Milan Pešák

Ivo Štěpánek

autor

stáhnout lexikon

formát MS WORD

pouze text

RTF

PDF

obr. příloha 1

obr. příloha 2

obr. příloha 3


© PhDr. Josef Smýkal – Brno 2006

Tištěnou publikaci vydalo
Technické muzeum v Brně
Knižnice oddělení Dokumentace tyflopedických informací
ISBN 80-86413-30-6
EAN 978-80-86413-30-3


Already signed up? Enter your email address.


New users sign up here