Pro pohyb v rejstříku zvolte písmeno indexu
A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S Š T U V W Y Z Ž

předchozí: BARRAGA, Natalie C.

další: BARTHOLOMELL

BARTALOS, Imrich

* 8. 7. 1950

Slovenský hudební pedagog a odborník v tyflokynologii.

Narodil se v obci Čenkovce. Od narození je nevidomý. Pochází z dělnické rodiny.

navštěvoval nejdříve v rodné obci, potom v pro slabozraké žáky v Bratislavě a nakonec v pro nevidomé žáky v Levoči, kde se intenzívně věnoval hře na akordeon. Vynikal všeobecnou inteligencí, aktivitou i hudebním nadáním. Při volbě povolání zvítězila hudba. V r. 1973 úspěšně ukončil studium hry na akordeon na Konzervatoři pro mládež s vadami zraku v Praze, kde na absolventském koncertě, na základě konkurzu, vystoupil jako sólista se symfonickým orchestrem. Už v období studií po čtyři roky vyučoval nevidomé děti hudbě v v Praze na Hradčanech.

V r. 1973 nastoupil do LŠU (dnešní ZUŠ) v Zlatých Klasech, v které vyučuje hru na akordeon. Škola se nachází na jazykově smíšeném území, proto Bartalos vyučuje ve slovenském a maďarském jazyce. Se svými žáky se zapojil do různých soutěží, kde získali 6 cen v národním, 15 v krajském a 50 v okresním kole. Za úspěšnou pedagogickou činnost mu ministerstvo školství udělilo pochvalné uznání.

Dlouhé roky vykonával funkci okresního metodika hry na akordeon. Několik žáků připravil k přijímacím zkouškám na konzervatoř a na pedagogické školy. Z jeho bývalých žáků jsou dnes úspěšní pedagogové.

V minulosti Bartalos často veřejně vystupoval. V r. 1973 se zúčastnil interpretační soutěže zrakově postižených hudebníků v Praze, na které získal čestné uznání.

V r. 1978 byl navržen do funkce ředitele ZUŠ v Zlatých Klasech, ale vedoucí odboru školství ONV to neschválil s odůvodněním, že nevidomý nemůže mít hmotnou zodpovědnost.

V r. 1984 ukončil s vynikajícím výsledkem dálkové studium speciální a léčebné pedagogiky na PF UKo v Trnavě, kde získal doktorát pedagogických věd. V průběhu vysokoškolského studia realizoval rozsáhlý výzkum hudebních schopností. Cílem byla komparace hudebních schopností nevidomých dětí s jejich vidomými vrstevníky. Výsledky byly publikovány ve slovenských i zahraničních odborných časopisech. Referoval o nich i na Mezinárodní konferenci o hudebním vzdělávání zrakově postižených dětí v Mariánských Lázních.

Je průkopníkem výcviku vodicích psů na Slovensku a zakladatelem výcvikové školy pro vodicí psy ÚNSS. Byl angažován i do výcviku vodicích psů v ČR. V r. 1993 s pomocí své rodiny jako první ve Slovenské republice vycvičil vodícího psa, který úspěšně absolvoval speciální zkoušku v Praze a byl odevzdán nevidomému klientovi z Bratislavy. Vycvičil 7 vodicích psů.

I. Bartalos byl vedoucím a od r. 2002 je ředitelem Výcvikové školy pro vodicí psy. Pod jeho vedením bylo vycvičeno několik desítek vodicích psů. Výcviková škola dosahuje solidní, mezinárodně uznávanou úroveň. ředitel Bartalos se zúčastňuje mezinárodních konferencí (ve Velké Británii, USA, Francii, Jižní Koreji, Švýcarsku aj.) organizovaných Mezinárodní federací škol pro výcvik vodicích psů se sídlem ve Velké Británii, které je slovenská výcviková škola plnoprávným členem.

V r. 1993 inicioval založení Klubu držitelů vodicích psů, kterého byl osm roků předsedou. V mezinárodních soutěžích se se svým psem několikrát umístil jako první.

Byl konzultantem při diplomových pracích a středoškolských odborných činností se zaměřením na tyflokynologii. Od r. 1996 je členem Ústřední rady ÚNSS. V celostátní komisi NS učitelů hudby zastává funkci předsedy. Je autorem několika článků a studií o vodicích psech.

Josef Smýkal - Tyflopedický lexikon jmenný
apogeum.info

úvod

vysvětlivky

zkratky

spolupracovníci

o autorovi

použitá literatura

o publikaci

Eliška Hluší

Michal Kuchař

Milan Pešák

Ivo Štěpánek

autor

stáhnout lexikon

formát MS WORD

pouze text

RTF

PDF

obr. příloha 1

obr. příloha 2

obr. příloha 3


© PhDr. Josef Smýkal – Brno 2006

Tištěnou publikaci vydalo
Technické muzeum v Brně
Knižnice oddělení Dokumentace tyflopedických informací
ISBN 80-86413-30-6
EAN 978-80-86413-30-3


Already signed up? Enter your email address.


New users sign up here